• จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมภายในบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 5 years’ experience in HR generalist
 • HR Business Partner

19-Jan-18

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Payroll, C&B,and ER
 • labor laws and regulations
 • Develop and implement effective HRM Strategic plan

19-Jan-18

THB55k - 70k /month

Applied
 • HR Communications Manager
 • Communications / Digital Media experience
 • 10 Years Minimum

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • initiation, design, and implementation of HRD& OD
 • plan for organization learning programs
 • 5 to 8 years of experience

16-Jan-18

 

Applied
 • HR Manager
 • Learning & Development / Organizational Developmen
 • 5 years experiences of HRD/OD

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in HR management
 • 10 years’ experience in all aspect HRM and ER.
 • Bachelor’s Degree or higher in HR Management

16-Jan-18

 

Applied
 • Strong experiences in HR
 • Planning, Performance Management
 • Good command of English and Computer skill

16-Jan-18

 

Applied
 • organization' s capability and development
 • Training both internal and external including OJT
 • Minimum of 5 to 8 years' experience

16-Jan-18

 

Applied
 • Managing full range of human resources responsible
 • Overseeing all human resources operations
 • At least 5 years’ experience of HR Management

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelors or Master's Degree in human Resources
 • 7 years' experience in human resources Management
 • Having experience n setting up HRM is a must

15-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.