• มีประสบการณ์ทำงานด้านบุคคล 1-3 ปี
 • มีความรู้เรื่องประกันสังคม และกฏหมายแรงงาน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Jan-18

 

Applied
 • 1-2 years in HR payroll, time and attendance
 • Bachelor Degree in BA, Political Science & related
 • Good spoken and writing English, Good Excel Skill

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมภายในบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

19-Jan-18

 

Applied
 • HRD Specialist
 • ฝึกอบรม
 • ็HRD Senior Superivosr

19-Jan-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 5 years’ experience in HR generalist
 • HR Business Partner

19-Jan-18

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Payroll, C&B,and ER
 • labor laws and regulations
 • Develop and implement effective HRM Strategic plan

19-Jan-18

THB55k - 70k /month

Applied
 • HRBP, HR Business Partner, Talent Acquisition
 • Organization Development, Employee engagement
 • Training, Employee Relations, Recruitment

18-Jan-18

 

Applied
 • Master's Degree in Human Resources.
 • 8-10 years working experience in HR functions.
 • Good command of English.

18-Jan-18

 

Applied
 • ทำงานที่บ้านได้
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถวัดผลและเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

17-Jan-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • Bachelor's degree in Human Resource Management
 • Have knowledge in HR and general General Affair
 • Have experience in manufacturing will be advantage

17-Jan-18

 

Applied
 • HR Communications Manager
 • Communications / Digital Media experience
 • 10 Years Minimum

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • initiation, design, and implementation of HRD& OD
 • plan for organization learning programs
 • 5 to 8 years of experience

16-Jan-18

 

Applied
 • HR Manager
 • Learning & Development / Organizational Developmen
 • 5 years experiences of HRD/OD

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in HR management
 • 10 years’ experience in all aspect HRM and ER.
 • Bachelor’s Degree or higher in HR Management

16-Jan-18

 

Applied
 • 6-10 years’ experience being a leader of project
 • Bachelor’s Degree in related fields or Master’s
 • Work and play the role of leader

16-Jan-18

 

Applied
 • Strong experiences in HR
 • Planning, Performance Management
 • Good command of English and Computer skill

16-Jan-18

 

Applied
 • organization' s capability and development
 • Training both internal and external including OJT
 • Minimum of 5 to 8 years' experience

16-Jan-18

 

Applied
 • Associates Degree required / Bachelors Degree
 • 5 years previous Human Resources experience.
 • must have good spoken and written English skills

15-Jan-18

 

Applied
 • Managing full range of human resources responsible
 • Overseeing all human resources operations
 • At least 5 years’ experience of HR Management

15-Jan-18

 

Applied
 • Recruitment - Programs and Strategies
 • Policies and Procedures
 • Communications and Relations

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

15-Jan-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelors or Master's Degree in human Resources
 • 7 years' experience in human resources Management
 • Having experience n setting up HRM is a must

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

12-Jan-18

 

Applied
 • Initiative and able to work independently
 • Good command of English
 • Manufacturing working environment

08-Jan-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.