• ชาย / หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 25
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

12 hours ago

 

Applied
 • HR, recruitment Job
 • Great job with global company
 • Great career opportunities

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานสรรรหา ว่าจ้าง
 • ทำแฟ้มพนักงานเข้าใหม่
 • รายงานพนักงานลาออก

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • hr business partner
 • hr consult
 • influencing

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven experience as HR Generalist at two years
 • Understanding of general human resources policies
 • Good command of English language

18 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหา/ว่าจ้างสัมภาษณ์พนง.3-5 ปี
 • เดินทางเพื่อดูแลสาขาของบริษัทฯได้(ขับรถยนต์ได้)
 • มีบุคลิกดี/เข้ากับเพื่อร่วมงานได้ดีมีความเป็นผู้นำ

18 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Develop and implement human resource strategies
 • Minimum 5years experience in HRM
 • Responsible HRM function, HR strateggy

18 hours ago

 

Applied
 • HR Executive
 • Senior HR
 • HR Specialist

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

18 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านสรรหาบุคคล
 • ปวส-ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านสรรหาว่าจ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • Social Security Fund, Accident Insurance,
 • Staff Dormitory, Transportation, Uniform,Bonus
 • Staff Party,Meal 3 Times

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Group Medical Insurance, Dental & Optical
 • Long service awards, Perfect attendance awards,etc
 • Perks, Development Opportunities, Traveling

21-Sep-17

THB35k - 55k /month

Applied
 • ชาย / หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

21-Sep-17

 

Applied
 • Service mind ,
 • Confidential
 • Positive Thinking

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคล
 • สรรหา สัมภาษณ์บุคคล และบริหารจัดการงานบุคคล

21-Sep-17

 

Applied
 • Support the full spectrum of HR functions
 • 4-6 years of HR experience
 • Well-versed with local Employment Act

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 24-30 ปี
 • ประสบการณ์ด้านฝึกอบรม และงานด้าน HR 1 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • to work in Japanese company
 • to the client's company growth by providing them
 • At least 1 year of sales experience.

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Work in company leading in Human Resource industry
 • Contribute to the client's company growth
 • providing them recruitment strategies, insights

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคคลากร
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • คิดเงินเดือนพนักงาน

21-Sep-17

 

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความขยัน อดทน

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานฝ่ายบุคคล
 • ดูแลงานสวัสดิการพนักงาน

20-Sep-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร
 • ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • Responsible for recruitment projects
 • Help improving employee relations
 • Managing personnel activities

20-Sep-17

 

Applied
 • Qualified to degree level in a related subject
 • 5+ years experience in overall HR functions
 • Strong interpersonal, communication skills

20-Sep-17

 

Applied
 • Degree preferable in Business.
 • Good written and verbal communication skills.
 • Good communication skills in English.

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • To work in Japanese company leading in HR
 • Contribute to the client's company growth
 • Keep strong relationships among all clients

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรมแกรม B Plus ได้
 • อายุ 28-35 ปี

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ฝึกอบรม
 • Training
 • Development

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Worldwide Healthcare company
 • Advanced Sleep Medicine Services
 • HRM

19-Sep-17

 

Applied
 • Excellent English; cross-cultural recruiting
 • 2 Years Experience in recruitment or HR
 • Thai-German Recruiting Firm; success bonus

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปรับเงินเดือน ผ่านงาน และปรับประจำปี ทุกปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตั้งใจทำงาน ใฝ่เรียนรู้
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบุคคลมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์บุคคล สรรหา งานเกี่ยวกับ DCC ISO9001
 • เกี่ยวกับทำค่าแรงพนักงาน แรงงานต่างด้าว
 • ปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ

19-Sep-17

 

Applied
 • staff’s benefit and welfare administration
 • analyze HR dashboard and report
 • high responsibility, and service-mind

19-Sep-17

 

Applied
 • talent acquisition,human resource management,HR
 • recruit,recruitment,recruiting,HR offcier
 • HR Business Partner,recruitor,HR Officer

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • สำรวจความต้องการพนักงานของหน่วยงานต่างๆ
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

19-Sep-17

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมภายใน - ภายนอกองค์กร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • สามารถเป็นผู้นำกิจกรรมได้ พูดเปิดการเข้าอบรมได้

19-Sep-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานสายงานบุคคลมาก่อน
 • ดูแลและรับผิดชอบสรรหาพนักงาน

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources
 • working experience in human resources management
 • Good command of English

18-Sep-17

 

Applied
 • Male / Female, age between 27 – 35 years
 • Bachelor of Human Resources or other related field
 • Can use a computer.

18-Sep-17

 

Applied
 • Direct experince in HR / Admin
 • At least 5 years of experience in HR with startup
 • Strong in Recruitment, C&B

18-Sep-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25–30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office

18-Sep-17

 

Applied
 • to work in Japanese company
 • to the client's company growth by providing them
 • At least 1 year of sales experience.

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Executive Secretary to expatriate boss
 • Experience in HR/ top management support
 • Excellent command of English

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-27ปี
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in related fields
 • experience in doing reporting and systems
 • Proficiency in excel and is IT savvy

18-Sep-17

 

Applied
 • Recruitment, ER, HRBP
 • Exp. 3-5 in Recruitment, ER, HR Generalist
 • Good HR perspective and Labour Law

15-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.