• วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

42 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

46 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-45 ปี
 • ทำงานเป็นกะได้
 • รักงานบริการ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์และทำงานด้านทำความสะอาด
 • การพิสูจน์ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า
 • มีความคล่องแคล่ว มีแรงจูงใจที่จะบรรลุเป้าหมาย

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์และทำงานด้านทำความสะอาด
 • มีทักษะการเขียนที่ดีเยี่ยม และการสื่อสารทางวาจา
 • มีความคล่องแคล่ว มีแรงจูงใจที่จะบรรลุเป้าหมาย

7 hours ago

 

Applied
 • Carry self professional appearance and manner
 • Ensure that all reports are completely on time
 • Ensure all assigned rooms are properly clean

10 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ, อายุและการศึกษา
 • แม่บ้าน/พ่อบ้านประจำโรงงาน
 • รักการทำความสะอาด ขยัน อดทน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • มีความเป็นระเบียบ มีความคล่องตัว
 • สามารถทำอาหารได้ แข็งแรง สะอาด สดใส ใส่ใจในงาน

24-Sep-18

 

Applied
 • ตำแหน่งงาน แม่บ้าน
 • วุฒิการศึกษา ม.3.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Sep-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-45 ปี
 • ทำงานเป็นกะได้
 • รักงานบริการ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

24-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • สวัสดิการดี มีโอกาสไปต่างประเทศ
 • สิ่งแวดล้อมดี เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร
 • มีความมั่นคง ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

24-Sep-18

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • ทำความสะอาด
 • ทำกับข้าว
 • ซื้อของใช้ในบ้าน

23-Sep-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์และทำงานด้านทำความสะอาดในสายงานโรงแรม
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีความคล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ได้

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีฝ่ายขาย
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 18 ถึง 60 ปี
 • ดูแลติดต่อประสานงานกับเซลล์

22-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

21-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

21-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

21-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

21-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

21-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

21-Sep-18

 

Applied
 • ทำความสะอาดบ้านที่พักอาศัย
 • ทำความสะอาดบ้านที่พักอาศัย ซักผ้า รีดผ้า งานบ้าน
 • ถ้าเคยผ่านงานแม่บ้าน จะพิจาณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied
 • ตำแหน่งงาน แม่บ้าน
 • วุฒิการศึกษา ม.3.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • มีความเป็นระเบียบ มีความคล่องตัว
 • สามารถทำอาหารได้ แข็งแรง สะอาด สดใส ใส่ใจในงาน

20-Sep-18

 

Applied
 • ทัศนคติดี
 • ขยัน ยิ้มแย้ม
 • สุขภาพแข็งแรง

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่

20-Sep-18

 

Applied
 • Diploma or degree in hotel management.
 • Thai nationality age minimum 20 years.
 • Minimum two years experience

20-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) 1ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานโรงแรม

19-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Sep-18

 

Applied
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริการสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • 5 years experience in housekeeping
 • Proficiency in English and computer literate

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied