hospital
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 521 jobs
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ ด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างน้อย 5 ปี
  • ทำงาน วันจันทร์- วันศุกร์
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Hospital Director / Vimut Hospital 2

  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
  Phayathai
  • มี Passion ในงานด้าน Healthcare Business
  • มีประสบการณ์บริหารธุรกิจโรงพยาบาล มากกว่า 5 ปี
  • มีความรู้บริหารการเงิน งบกำไรขาดทุนธุรกิจโรงพยาบาล
  Rebalance Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 25K - 30K /month
  • รับเฉพาะนักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น
  • มีความสามารถ อยากก้าวหน้าในอาชีพต่อไป
  • Can do attitude is must
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Office
  • TOEIC score มากกว่า 700 คะแนน
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์งานธุรการประสานงานอย่างน้อย 5 ปี
  • สนับสนุนงานบริการและรับแจ้งปัญหางานซ่อมจากลูกค้า
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Klongsan
  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ
  • ปฎิบัติงานและการตรวจความปลอดภัยในพื้นที่
  • ผ่านหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Wangthonglang
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพสตรี/Women health care
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  Playtorium Solutions Company Limited's banner
  Playtorium Solutions Company Limited's logo

  Administrative Officer

  Playtorium Solutions Company Limited
  Bangkok
  • ประสานงาน ด้านการขาย บุคคล สัญญา และงานธุรการ
  • ประสานงานลูกค้า พาร์ทเนอร์ และหน่วยงานต่างๆ
  • ช่วยเหลืองานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
  NetONE Network Solution Co., Ltd.'s banner
  NetONE Network Solution Co., Ltd.'s logo

  Secretary/เลขานุการ

  NetONE Network Solution Co., Ltd.
  Phayathai
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน เลขา, ธุรการ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเอกสารต่างๆ
  Next