• วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรม อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิตไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • เคยทำงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • Drive the preparation of budget, forecast
  • Participate to the implementation of the Planning
  • Diploma in Accounting, Finance or related field

17-Aug-17

 

Applied
  • At least 10 years experiences in Retail Business
  • Strong back ground in channel strategy development
  • Excellent verbal and written communication

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.