• ความมั่นคงในการทำงาน
 • ค่าตอบแทนที่ดี
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

12 hours ago

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

12 hours ago

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

13 hours ago

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • Head of investment, life insurance, wealth mangeme
 • high net worth individual relation
 • investment linked, investment products, deposit

19-Jun-18

 

Applied
 • auto insurance marketing, product, broker
 • Auto Insurance knowledge
 • Team Management/Management Level

18-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Focusing on engaging agents and communities
 • Insurance, Banking, PE and Wealth Management BG
 • Strong English communication to present to top mng

14-Jun-18

THB90k - 160k /month

Applied