• ควบคุมการสรุปรายได้-รายจ่าย จากการขนส่ง
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Competitive Salary
 • Guarantee 1 Month Bonus
 • Accident & Health Insurance

29-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Lead a team of Finance & Accounting
 • budgeting, forecasting, risk management, treasury
 • Good English, detail oriented, multi-tasked

29-Jul-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ระดับหัวหน้างานมาอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้

23-Jul-20

Salary negotiable

Applied