• ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 • ปิดบัญชีของบริษัท
 • มีสามารถใช้โปรแกรม ERP ได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีการเงินไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • สื่อสารภาษาจีนเป็นอย่างดี

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปี ขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินต่างๆได้

8 hours ago

 

Applied
 • ปิดงบการเงิน และจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาส
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

15-Jun-18

 

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

15-Jun-18

 

Applied
 • Male or Female, age over 40 years.
 • Minimum 15 years working experience
 • Audit firm experience, hire-purchase

15-Jun-18

 

Applied
 • Thai nationality, 30+ years old
 • University Degree in Accounting
 • 8+ years of experience in Accounting

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Over 10 years of experience with team management
 • Master’s degree in Accounting

14-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตำแหน่งหัวหน้าบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาสายงานได้ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดี

14-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • ปิดงบการเงิน
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Express ได้
 • สามารถเริ่มงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jun-18

 

Applied
 • ปิดงบการเงิน
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Express ได้
 • สามารถเริ่มงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jun-18

 

Applied
 • Accounting
 • Non-life insurance
 • OIC reporting

12-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ ทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ

12-Jun-18

 

Applied
 • Challenging work
 • Exceptional culture and atmosphere
 • Generous benefits.

11-Jun-18

 

Applied