• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • รักงานบริการ
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน

15 hours ago

 

Applied
 • รักงานบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี/วิศวกรรมโยธา
 • สามารถถอดแบบประมาณราคาได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in Retail Business and Merchandiser
 • At least 5 years’ experience as manager in Account
 • Have CPA or auditing experience is preferred

15 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License (TFEX License is a plus)
 • Good personality / Good relationship

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • IT Sales
 • Professional Service Sales
 • Services Sales (IT)

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

15 hours ago

 

Applied
 • แนะนำประกันชีวิตให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

21 hours ago

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สวัสดิการ: คอมมิชชั่น, ประกันสังคม
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

21 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เคยมีประสบการณ์งนตัวแทนประกันชีวิต 1 ปีขึ้นไป
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

21 hours ago

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

21 hours ago

 

Applied
 • คอมมิชชั่น
 • โบนัสทุก 3 เดือน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

21 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s and/or Master’s degree
 • At least 3 years’ experience
 • Possess car and valid driving license

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in law
 • Experiences in financial
 • At least 5 years working experiences

18-Jun-18

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18-Jun-18

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Customer Service
 • Tenant Service
 • Branch Manager

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความก้าวหน้าในงานชัดเจน (Career Path)
 • เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท สำหรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีการประเมินผลด้วยระบบ PMS , KPI อย่างชัดเจน

16-Jun-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • มีความสามารถในด้่านการวิเคราะห์ และการวางแผน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เซลกระจายสินค้า (เครื่องดื่มสมุนไพรฮอมดี้)
 • ขยันและมีใจรักในงานขาย
 • มีรถยนต์ ชอบงานอิสระ

15-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมคนงาน ควบคุมการทำการทำงานของคาร์แคร์
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำคาร์แคร์มาก่อน

15-Jun-18

 

Applied
 • แนะนำประกันชีวิตให้กับลูกค้า
 • โบนัสทุก 3 เดือน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

15-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างไฟ

15-Jun-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม
 • มีทักษะด้านการประสานงาน
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

15-Jun-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบ
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
 • ใช้โปรแกรมนำเสนอได้ดี

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบ
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
 • ใช้โปรแกรมนำเสนอได้ดี

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความตรงต่อเวลา
 • Location สาขา ห้างโรบินสัน เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความตรงต่อเวลา
 • Location เซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความตรงต่อเวลา
 • นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรู้เรื่องระบบสายสัญญาณ
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor degree
 • At least 5 years’ experience as Senior Accounting
 • Experience in retail, consignment

14-Jun-18

 

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • 2-3 years direct experience
 • Good communication

14-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน ออกกำลังกายเป็นประจำ

14-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • บริหารทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์,อื่นๆ

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างไฟ

14-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี/วิศวกรรมโยธา
 • สามารถถอดแบบประมาณราคาได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

14-Jun-18

 

Applied
 • เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Oracle, MySql
 • สามารถเดินทางมาปฎิบัติงานที่แคลาย จ.นนทบุรีได้
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา web-based application

14-Jun-18

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • นำเสนอขาย อะไหล่ ยางตัน ยางลม
 • มีความสามารถในการเจรจาเสนอขายสินค้า
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานด้านบริการ

14-Jun-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

14-Jun-18

 

Applied
 • Insure TPA handling Health claim being performed
 • Bachelor or higher degree medical or quantitative
 • At least 5 years of professional experience

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years ’s experience
 • Experience from Audit firm
 • Prepare timely and accurate statutory financial

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางพารา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงาน

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สงขลา
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป(ทุกสาขาวิชา)
 • บุคลิกภาพดี

14-Jun-18

 

Applied