• คิด และออกแบบงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • Contemporary Creativity
 • Attention to Details / Passion for Excellence
 • Opportunity in career development with the brand

23 hours ago

 

Applied
 • Web design, graphic design and branding skills
 • Good English communication skills
 • Salary negotiable

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Very Challenging Position but should be rewarded!
 • Hard Work, Diligent, Team Player Welcome!
 • Working Environment is so friendly and global!

22-Jan-18

THB20k - 30k /month

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์
 • เข้าร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

22-Jan-18

 

Applied
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • มีประสบการณ์ด้านกราฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Conceptualize original website design ideas
 • Execute all visual design stages from concept
 • Exp.Visual Designer, UI Designer, Product Designer

19-Jan-18

 

Applied
 • Deliver platform-specific content for social media
 • Manage interdepartmental creative dialogue
 • Create and maintain a brand book

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Graphic Designer
 • Proficiency in Adobe Illustrator & Photoshop
 • Thinking creatively and problem solving

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • To work with top 3 network provider of Japan
 • To utilize your skills and gain wide range
 • Build strong connection and polish your skill

17-Jan-18

 

Applied
 • Familiar with Adobe Creative Suite.
 • High motivation and absolute reliability.
 • Fluent in English and Thai.

17-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.