• สร้างและผลิตสื่อ Digital (Video, Animation)
 • ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
 • มีความชำนาญด้าน Data Analysis & Forecasting

2 hours ago

 

Applied
 • At least 2-3 year experiences in related position
 • Good communication skills
 • Ability to work under pressure

13 hours ago

 

Applied
 • Strong background in Photoshop and Illustrator etc
 • Able to communicate in English
 • 15,000 - 20,000

13 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • graphic designer
 • designs for Digital media
 • proficient in Illustration, Photoshop ,Indesign

19-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in CommArt,Design,Fashion,Architec
 • FreshGrads are welcome. Experience is advantage.
 • 5-DayWork/Wk, Competitive salary, Social Insurance

19-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any field.
 • Experience of at least 1 year
 • Good English skills are preferred

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Fresh graduates are welcome
 • Good command of English

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • มีโบนัส
 • มียูนิฟอร์ม
 • มีประกันสังคม

15-Mar-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Indesign
 • มีทักษะด้านการถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Graphic Design or Graphic Arts
 • Very strong command of English
 • Create graphic designs for artwork

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Retail experience is preferred but not required
 • Demonstrated creativity
 • Pro-active attitude with a willingness

14-Mar-18

 

Applied
 • มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ รักการออกแบบ
 • สามารถออกแบบสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของแบรนด์
 • ไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่มี Portfolio

14-Mar-18

 

Applied
 • เข้าใจ Brand Identity ที่หลากหลายได้
 • สามารถทำงานในเวลาที่จำกัด
 • คิดและทำงานเป็นทีมได้ดี

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Web design, graphic design and branding skills
 • Good English communication skills
 • Salary negotiable

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.