• สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • มีประสบการณ์ด้านกราฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good workplace environment
 • Challenge Mania
 • Graphic Design

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Deliver platform-specific content for social media
 • Manage interdepartmental creative dialogue
 • Create and maintain a brand book

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สร้างสรรค์งานด้านกราฟิก เพื่อสนับสนุน งาน Website
 • สร้างสรรค์ และดำเนินงานงานสื่อ สื่งพิมพ์
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ Aart Work สำหรับการขายทั้งำOfflineและOnline
 • Support งาน Graphic ภายในทีม
 • ทำ VDO โดยใช้ Program After Effect

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • To work with top 3 network provider of Japan
 • To utilize your skills and gain wide range
 • Build strong connection and polish your skill

17-Jan-18

 

Applied
 • Web design, graphic design and branding skills
 • Good English communication skills
 • Salary negotiable

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • ใช้โปรแกรมออกแบบ illustrator, photoshop ได้เป็นดี

13-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • International Content Creator
 • Digital Marketing, Branding and Publishing
 • Expose to regional level

11-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.