• มีวิสัยทัศน์, ความคิดริเริ่ม, วางแผน และวิเคราะห์
 • ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
 • เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Monthly compensation Baht 120,000 - 200,000.-
 • Please send resume to resume@nexushrm com
 • -

2 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์โปรแกรม B-plus
 • มีประสบการณ์ยื่นเอกสารกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีความกระตือรือร้นและมีมนุษยสัมพันธ์

2 hours ago

 

Applied
 • HR Performance management/ HROD
 • PMS/ Succession Plan/ Performance management
 • Good English communication

2 hours ago

 

Applied
 • Provident Fund
 • Dental Fee
 • Health Insurance

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Furniture, premium, high end, high-end, sales, GM
 • Executive Level, General Manager, marketing, Thai
 • Showroom, mall sales, lifestyle, fashion, branding

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Some experience in recruitment and HR admin
 • Screening candidates and matching to suitable job
 • Familiarity with recruitment processes

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Monitor and apply HR recruitment best practices
 • Work at Suvarnabhumi Airport
 • Able to travel as when it is required

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment
 • Payroll
 • Labor Law and Regulation

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • business partner, dynamic, fast pace, ecommerce
 • human resource, generalist, HRBP, strategy,
 • consultant, employee engagement, management

2 hours ago

 

Applied
 • Recruiting for the manufacturing plant.
 • Able to work in International culture
 • Use best practice recruitment and selection

2 hours ago

 

Applied
 • Fintech company
 • Location based near BTS & MRT
 • Opportunity to work with dynamic & mnc environment

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Political Science, Business
 • Work exp, 1-3 years, in employee relation
 • Good command of English

2 hours ago

 

Applied
 • Experienced in Retail Business
 • Onmichannel and E-commerce
 • Good command in English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

2 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Data Analytics
 • Marketing Research
 • Statistics

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดหาและคัดเลือกบุคลากร
 • ดำเนินการบันทึกการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • .ดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆของพนักงานประจำ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of relevant experience in human resources
 • experience in HRM/HRD/GA
 • Competency Development

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher Electrical/Mechanical
 • At least 15 years of experience in industrial
 • Good overall knowledge food processing industries

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Business Partner
 • Bangkok
 • Oil & Gas

2 hours ago

 

Applied
 • In-depth knowledge of labor law, HR best practices
 • At least 5+ year working experience as HR manager
 • Excellent in English communication

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of generalist experience in HR
 • Good knowledge of employment legislation and HR
 • Maintain staff records and handle data management

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Minimum 10 years of experience
 • Pleasant personality with service mind

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Learning, Development Manager
 • Pharmaceutical sales training
 • HR Job in Bangkok, Thailand

2 hours ago

 

Applied
 • degree or Master's degree in Political Science
 • Experience in web programming is plus (ASP.NET)
 • 5years of experience in Human Resources Management

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in Employer Branding/ HR Marketing
 • Very good analytical, project management
 • Open-mindset, positive, self-motivated, initiative

2 hours ago

 

Applied
 • HRBP, Center of Excellence, Change management
 • Succession Planning, COE, Internal Communication
 • Gap analysis, OD, Organization Development

2 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years experiences in HR Management Level
 • Organization Development, Project Implementation
 • Multinational work environment/Global experience

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • At least 7-10 years of relevant experience
 • Good English communication skills.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 8 years experience in HR field
 • At least 3 years experience in management level
 • Good Communication in English.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบด้านสรรหา - ว่าจ้าง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ทำงานการฝ่ายบุคคล 2-3 ปี

2 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Knowledge of Administration work
 • Working under pressure
 • Service mind

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years working experience in related fields
 • At least Bachelor’s degree in any related fields
 • Able to communicate effectively in English both

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resource
 • 2 years of experience in HR
 • Good command in English

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree of Administration
 • Experience in Payroll 1 years over
 • Good in Excel

2 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • โอกาสร่วมสร้างอนาคตของเครือ ผ่านงานโครงการต่างๆ
 • อายุ 30-40 ปี ปริญญาตรี/โท/เอก ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์โดดเด่นด้านผู้นำ ผลงานที่ผ่านมายอดเยี่ยม

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 3 years of working experience
 • Compensation & benefits and labour law

2 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Human Resources Development
 • Work experience in HRM and HRD
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 7 year Human Resource and Administration
 • At least 700 TOEIC scored is a must
 • Control the annual performance evaluation

2 hours ago

 

Applied
 • 5 years of progressive leadership experience in HR
 • Excellent interpersonal and coaching skills
 • Must be able to be based in Ratchaburi

2 hours ago

 

Applied
 • Recruitment
 • HR manager
 • Minimum 5-8 years

2 hours ago

 

Applied
 • Strong English in grammatical.
 • New grad with B.S. in HR is welcomed
 • 1-2 years experience in HR will be advantaged

2 hours ago

 

Applied
 • Data Management (employee & organization database)
 • Understand business context and strategies
 • Fluent in Chinese language (HSK level 5-6)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years of work experience in HR manage
 • Good command of English to support regional office
 • Solid understanding of different benefit plans

2 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
 • ดูแลพนักงานในองค์กร

2 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • HROD
 • Have knowledge of the relevant labor laws.
 • Fluent English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in human resources
 • Managing HR functions and daily operations.
 • Providing HR reports to the management level.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied