• การศึกษาไม่ตำกว่า ปวส.
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ใจเย็น
  • พูดจาสุภาพ ไพเราะ

19-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.