• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความซื่อสัตย์

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานมากกว่า 2 ปี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • BA in English, Humanities
 • Social Science or other related fields
 • 3 years of experiences in Human Resources/Admin

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in HR Management
 • 2-5 years in experience in term of making Visa
 • Good attitude with serviced mind.

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?