• งานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมสีมาธานี โคราช
  • คนรุ่นใหม่ บุคลิกดี มีความทันสมัย กล้าคิด
  • บริหารแผนก บริหารเป้าหมาย เน้นผลลัพธ์

11-Aug-20

 

Applied
  • Front Office Manager
  • day-to-day operations
  • Handle complaints / guest satisfaction

07-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?