• ประสปการณ์มากกว่า 10 ปี
 • มีประสปการณ์ด้านการวิเคราะ์สินเชื่อธุรกิจ
 • Salary 80k- 120k, ไม่ต้องเข้า Office ทุกวัน

2 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • sale, AE, account executive
 • e-commerce, logistic
 • ebay, amazon, dhl, ups, fedex

2 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Brand communications strategist?
 • Passionate to help the biggest brands globalize?
 • Training and development opportunities.

2 hours ago

 

Applied
 • A fun passionate savvy #PR professional?
 • FUN Training & professional development
 • Competitive remuneration & Benefits

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A strategic global minded PR savvy professional?
 • Mobility, training & professional development
 • Be part of a global network and have FUN

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เปิดบ้านต้อนรับ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
 • ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมืออาชีพ
 • ต้อนรับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมืออาชีพ

2 hours ago

 

Applied
 • เปิดบ้านต้อนรับ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
 • ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมืออาชีพ
 • ต้อนรับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมืออาชีพ

2 hours ago

 

Applied
 • Social media and graphic design expert
 • Minimum 2 years experience
 • Work autonomously; fast paced environment

2 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Manage Social Media for 3 Separate Businesses
 • Facebook and Instagram Expert Needed
 • Graphic Design Skills and English Ability

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide advice and sulution to customers.
 • Solve new or complex issues.
 • Record and process orders and enquires receives

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นัดหมายการออกงาน Bulk Payroll & Employee Solutions
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
 • บริหารธุรกิจ การประกัน การเงิน การบัญชี

2 hours ago

 

Applied
 • Minimum bachelor's degree
 • Previous professional experience
 • Self starter and highly motivated

2 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • งานด้านก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • งานด้านก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

2 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.เมือง - อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • รับเหมาก่อสร้างบ้านทั้งหลัง หรือเฉพาะรายการ
 • เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์
 • สามารถรับเหมางาน ที่ จ.ลำพูน ได้

2 hours ago

 

Applied
 • งานด้านก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ม.6 ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์
 • สามารถรับเหมางาน ที่ จ.เลย ได้

2 hours ago

 

Applied
 • งานด้านก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ม.6 ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.เมือง ภูเก็ต ได้

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.พิษณุโลก ได้

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริหารงานก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.พิษณุโลก ได้

2 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ามารถปฏิบัติงานที่ ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • งานด้านก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.พิษณุโลก ได้

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริหารงานก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.พิษณุโลก ได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • รับแผนงานและศึกษารายละเอียดแบบงานก่อสร้าง
 • ควบคุมดูแลขั้นตอนงานก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ย
 • มีประสบการณ์ด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง
 • รับแผนงานและศึกษารายละเอียดแบบงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied