• ตรวจสอบเอกสารทุจริต
  • สืบค้นข้อเท็จจริงของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน
  • จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล

14-Feb-20

 

Applied
  • บริหารจัดการฐานข้อมูล Fraud / รายงาน Fraud Loss
  • ประสบการณ์ด้านธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์และสินเชื่อ
  • บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตบัตรอิเล็กทรอนิก

12-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?