• มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา PHP, C#.Net, VB.
  • มีความรู้ด้าน ระบบ ฐานข้อมูล ( Oracle , MSSQL )
  • มีความรู้ด้านระบบ ปฏิบัติการ Unix , Windows Server

23-Aug-19

 

Applied
  • Join the the largest eCommerce platform in SEA
  • Young, dynamic and challenging working environment
  • Attractive fringe benefits

22-Aug-19

 

Applied
  • Bachelor's Degree in related field
  • New Grad also Welcome
  • Good Analyst, Excel

21-Aug-19

THB16k - 25k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?