• ผู้ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กม้วนประตูเหล็กทนไฟ
 • สวัสดิการ:กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือฯ

9 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานด้านการติดตั้ง, โครงหลังคาเหล็ก และงานคอน
 • สามารถอ่านแบบเข้าใจหรือปรับแก้ไขได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

15 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

15 hours ago

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี ทุกสาขา/ ก่อสร้างจะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ทุกวัน
 • จัดจ่ายงานแต่ละวัน เพื่อทำงานนอกสถานที่ทุกวัน

18 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทางาน

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

22-Jun-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad และ/หรือโปรแกรมอื่นๆได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรโยธาด้านก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

22-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมคนงาน ควบคุมการทำการทำงานของคาร์แคร์
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำคาร์แคร์มาก่อน

22-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมการผลิต
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมงาน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

22-Jun-18

 

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

22-Jun-18

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22-Jun-18

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22-Jun-18

 

Applied
 • สามารถใช้กล้องLineได้
 • ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • วิศกรโยธา
 • ผู้คุมงานก่อสร้าง
 • โฟร์แมน

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม อ่านแบบ ถอดแบบได้
 • มีทักษะการประสานงาน และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ผ่านประสบการณ์ควบคุมงานตกแต่ง ต่อเติมมาก่อน

21-Jun-18

 

Applied
 • Foreman
 • โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง

21-Jun-18

 

Applied
 • บริหารจัดการ ควบคุมการดำเนินการของโครงการต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานจัดสวน

21-Jun-18

 

Applied
 • เงินเดือน,โบนัสประจำปี
 • ลาพักร้อนประจำปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Jun-18

 

Applied
 • สามารถใช้กล้องLineได้
 • ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป

21-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

21-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมผู้รับเหมา/แรงงาน
 • วุฒิปวส.ปวช ขึ้นไป ในสาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21-Jun-18

 

Applied
 • จบปวส สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิปวช., ปวส. หรือปริญญาตรี
 • สามารถคุมงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

21-Jun-18

 

Applied
 • จบชการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื่อสัตยื อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความตรงต่อเวลา

21-Jun-18

 

Applied
 • Salary based
 • Bonus
 • Opportunity to work oversea

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ตรง
 • ขับรถยนต์เป็น + มีใบขับขี่

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ site งานก่อสร้างที่กมลาได้

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • มีความรอบคอบ เที่ยงตรง รับผิดชอบ และมีไหวพริบ

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • เก็บรายละเอียดแส่งมอบงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามแบบได้

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้กล้องLineได้
 • ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป

21-Jun-18

 

Applied
 • งานประจำ คุมงานก่อสร้างตามไซต์งาน
 • มีวุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง, โยธา ,ไฟฟ้าฯ
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สถานที่ทำงาน: อ.เมือง นนทบุร

21-Jun-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • ควบคุมดูแลหน้างาน ประสานงานกับเจ้าของงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

 

Applied
 • ปวช/ปวส
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

20-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง/ โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารสูง 3 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jun-18

 

Applied
 • โฟร์แมน วุฒิปวส/ปริญญาตรี ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มียานพาหนะส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD /ทำ Surveyได้

20-Jun-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Coordinating construction work
 • Allocating general and daily responsibilities
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี

20-Jun-18

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

20-Jun-18

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

20-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ตรง
 • ขับรถยนต์เป็น + มีใบขับขี่

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ site งานก่อสร้างที่กมลาได้

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Autocad
 • Electrical Foreman
 • โฟร์แมนระบบไฟฟ้า

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิทัศน์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Auto Cad / 3DS

20-Jun-18

 

Applied