• ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office

6 mins ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.สาขาก่อสร้างขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง
 • ถอดแบบประมาณราคางานและความคุมงานก่อสร้าง

6 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวการสร้างปั้มน้ำมันจะพิจารณา

6 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงาน ตจว.และขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญตรี ในสาขที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้าง
 • ค่า Site งาน, ค่าทำงานนอกเวลา, ประกันสังคม

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญตรี ในสาขที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้าง
 • ค่า Site งาน, ค่าทำงานนอกเวลา, ประกันสังคม

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญตรี ในสาขที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้าง
 • ค่า Site งาน, ค่าทำงานนอกเวลา, ประกันสังคม

14-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถเคลื่อนย้ายปฏิบัติงานตามหน้างานได้
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า

14-Dec-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัสดุเป็นอย่างดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ

14-Dec-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.-ป.ตรี สาขาก่อสร้าง /โยธา
 • สามารถควบคุมคนงานก่อสร้างได้

14-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง ,เครื่องกล
 • ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน มีความรับผิดชอบสูง สุขภาพแข็งแรง

14-Dec-18

 

Applied
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • เขียนAutoCAD ได้ดี

14-Dec-18

 

Applied
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.
 • งานก่อสร้าง

14-Dec-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถไปประจำโครงการก่อสร้างได้
 • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์

14-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการผสมอาหารสัตว์
 • จัดเตรียมวัตถุดิบและผสมอาหารสัตว์ให้ถูกต้อง

14-Dec-18

 

Applied
 • โฟร์แมน
 • มีประสบการณ์งานผลิต Precast Wall
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อยได้

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ช่างก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

14-Dec-18

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

13-Dec-18

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

13-Dec-18

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

13-Dec-18

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (ก่อสราง)
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

13-Dec-18

 

Applied
 • รับผิดชอบและควบคุมงานก่อสร้างของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส.ก่อสร้าง,ช่างสำรวจ,สถาปัตย์
 • มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมดูแลงานได้

13-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ควบคุมวางแผนการสร้างบ้าน , คอนโดฯ
 • ควบคุม และดูแลงานก่อสร้างบ้าน , คอนโดมิเนียม
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างโยธาของผู้รับจ้าง
 • วุฒิ ปวช./ปวส. สาขางานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานฐานราก งานโยธา

13-Dec-18

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน
 • เพศ ชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป

13-Dec-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านการก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

13-Dec-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

13-Dec-18

 

Applied
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช ปวส
 • มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง ซ่อมบำรุง
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

12-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

12-Dec-18

 

Applied
 • Create working schedule for workers
 • Bachelor’s degree
 • At least 3-5 years working experienced as Foreman

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

12-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • คำนวณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถในการอ่านแบบโครงสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

12-Dec-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าล่วงเวลา

12-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • วุฒิ ปวช ปวส

12-Dec-18

 

Applied
 • อ่านแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา
 • ถอดแบบ
 • คุมคนงาน

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช /ปวส/ปริญญาตรี
 • อดทนต่อแรงกดดันได้ รักงานบริการ
 • ดูแลการขาย สรุปรายงานการประจำรอบ

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม โครงการอาคารสูง

12-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง ,เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างโครงการอาคารสูง
 • สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถคำนวณและถอดแบบงานก่อสร้าง
 • โฟร์แมนโครงสร้าง

11-Dec-18

 

Applied
 • Diploma or Bachelor's Degree in any field.
 • Experience of production management
 • Knowledge of general measurement tool.

11-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ดูแลงานก่อสร้างของโรงงานที่ลาดกระบัง

11-Dec-18

 

Applied