• วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
 • วิศวกรโยธา ประจำเชียงราย

8 mins ago

 

Applied
 • มีความรู้ในงานด้านตกแต่งภายใน
 • โฟร์แมนงานรับเหมาตกแต่งภายในสำหรับโปรเจ็กต์งาน
 • กระจายงานให้ช่างเพื่อให้ได้ผลงานตามที่กำหนดเอาไว

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง โยธา
 • ประสบการณ์3ปี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

11 hours ago

 

Applied
 • สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรได้
 • สามารถเปลี่ยนแบบ CNC ได้
 • สามารถควบคุมดูแลและใช้งานเครื่องจักรและเครื่องมือว

11 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง,วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย,หญิง
 • การศึกษาระดับ ปวส. สาขา ก่อสร้าง,โยธา หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • จบศึกษาสาขาก่อสร้าง , โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งงาน 1-2 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • ออกดูหน้างาน ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวส. โยธา สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

11 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบ/ออกตรวจหน้างาน
 • ปวส. สถาปัตย์/โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้

11 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถอ่านแบบได้
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี

20-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • อ่านแบบพิมพ์เขียวได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

20-Jan-18

 

Applied
 • ยูนิฟอร์มฟรี
 • โบนัสประจำปี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว ประสานงานดี

20-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ งานก่อสร้าง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์การคุมงานก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรีสาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • มีทักษะและไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างเขียนแบบและคุมงานก่อสร้าง

19-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การด้านงานก่อสร้าง

19-Jan-18

 

Applied
 • มีความเข้าใจเรื่อง Safety
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ขียนแบบงานออกแบบงานก่อสร้างและงานสถาปัตย์ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง (มีใบขับขี่)
 • สามารถอ่านแบบ และเข้าใจแบบก่อสร้างได้
 • ละเอียด รอบคอบ ช่างถาม ช่างสังเกตุ และมีสติ*

19-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์ได้

18-Jan-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม microsoft office ได้
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ป.ตรี

18-Jan-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ป.ตรี

18-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมงานด้านการติดตั้ง, โครงหลังคาเหล็ก และงานคอน
 • สามารถอ่านแบบเข้าใจหรือปรับแก้ไขได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานด้านการติดตั้ง, โครงหลังคาเหล็ก และงานคอน
 • สามารถอ่านแบบเข้าใจหรือปรับแก้ไขได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานด้านการติดตั้ง, โครงหลังคาเหล็ก และงานคอน
 • สามารถอ่านแบบเข้าใจหรือปรับแก้ไขได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วางระบบงานซ่อม-สร้างระบบ
 • มีความรู้ด้านบริหารงานโครงการ
 • สามารถเขียนแบบก่อสร้างอาคาร

18-Jan-18

 

Applied
 • มีทักษะในการใช้พูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเคหะภัณฑ์, ตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการ

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาการก่อสร้าง หรือเกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

 

Applied
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กม้วนประตูเหล็กทนไฟ
 • สวัสดิการ:กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือฯ

18-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนและได้คุณภาพ
 • ลดการสูญเสียจากการผลิต
 • ควบคุมการทำงานของคนงานให้ประสิทธิภาพและปลอดภัย

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลายก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

17-Jan-18

 

Applied
 • ดูแล-ตรวจงานก่อสร้าง และ ประสานงานก่อสร้าง
 • ปวส. - ปริญญาตรี/วิศวกรรม/โยธา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

17-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบประเมินผลงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาดำเนินการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ก่อสร้าง หรือปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องเคยควบคุมงานก่อสร้างอาคารมา

17-Jan-18

 

Applied
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • วุฒิปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี
 • ควบคุมงานและตรวจสอบงานก่อสร้างตามโครงการ

17-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ในงานรับเหมาก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้
 • มีวุฒิภาวะของความเป็นผู้นำ

17-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานระบบโยธา
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีขื้นไป
 • สามารถทำงานได้ทั้ง กทม. และ จังหวัดชลบุรี

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. โยธา/ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามรถใช้โปรแกรมCAD ได้

17-Jan-18

 

Applied
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น
 • ตรวจสุขภาพฟรีทุปี
 • มีค่างานยานพาหนะ

17-Jan-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวส. สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Auto Cad ได้ดี

17-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การดูแล ควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานเวลากลางคืน และ ต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

16-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การดูแล ควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานเวลากลางคืน และ ต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

16-Jan-18

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน auto cad ได้

16-Jan-18

 

Applied
 • สามารถดูแล ควบคุมหน้างาน งานก่อสร้างได้
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโยธา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น เสมอ

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง
 • ทำเอกสารเขียนรายงานและใช้คอมพิวเตอร์ไปรแกรม

16-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.