food service manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 101 jobs
  SAND-M INTERNATIONAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M INTERNATIONAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • ปริญญาตรีขึ้นไป อายุ 30 - 40 ปี
  • มีประสบการณ์บริหารจัดการโรงงานผลิตอย่างน้อย 10 ปี
  • เคยทำงานในโรงงานผลิตผลิต FMCG/อาหารเสริม/ยา
  Next