• เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

31 mins ago

 

Applied
 • Make the payment under L/C, T/T .
 • Good typing speed
 • Carefully and Quick-witted

32 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Finance/Economics.
 • Knowledge of finance and accounting principles.
 • Knowledge of budgeting and cost control principle.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good command of both spoken and written English.
 • At least 3 year experience in Corporate Finance
 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Fina

19-Aug-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี การชำระเงินให้ลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี
 • สรุปค่าใช้จ่าย ยอดหนี้ทั้งหมดประจำวันและประจำเดือน

19-Aug-17

 

Applied
 • ร้านขายของที่ระลึกและสวนสนุกของ LINE FRIENDS ในไทย
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการบัญชี และ/หรือ ด้านการเงิน
 • เคยทำการปิดรอบบัญชีรายเดือนและรายปี, TAX, VAT

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25ปีขึ้นไป (ไม่เกิน35ปี)
 • รับผิดชอบการรับ-จ่ายเช็คจากลูกหนี้และเจ้าหนี้

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

18-Aug-17

 

Applied
 • Experience in Risks and controls and BOT Reporting
 • Experience in Fund Investment Monitoring
 • Experience in SEC regulatory

18-Aug-17

 

Applied
 • รับชำระค่าสินค้า ที่เคาเตอร์แคชเชียร์
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • 10 years extensive experience in Beverages finance
 • Bachelor degree in accounting or finance
 • Excellent knowledge of strategic planning

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง CFO 3 ปี ขึ้นไป
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินขอ
 • บริหารงบการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 32 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Aug-17

 

Applied
 • งานบัญชี การเงิน งานเอกสาร
 • งานบุคคล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ถึง 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความขยัน

18-Aug-17

 

Applied
 • Proficiency in Chinese and English
 • Strong communication skills
 • Adaptability to different personality types

18-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเงินสดย่อย
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

18-Aug-17

 

Applied
 • Good presentation and communications skills
 • Able to work independently.
 • Excellent analytical and problem solving skills

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience 8 years in Real Estate Industry
 • Experience in Public Company Limited or Company
 • Liaison with bankers to refinance and restructure

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting , Business Admin
 • 5 years’ experience in accounting & tax
 • Fluent in English in reading, writing and speaking

17-Aug-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 • มีทักษะการบริหารและจัดการและการวิเคราะห์กลยุทธ์

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นบริษัทของคนไทย ผู้บริหารระดับสูงเป็นชาวไทย
 • กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัยพ์และขยายฐานการผลิต
 • ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี

17-Aug-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • CFO
 • Chief
 • Financial

17-Aug-17

 

Applied
 • Great opportunity
 • Great location
 • Great package

17-Aug-17

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปด้านระบบบัญชี, ภาษี, ปิดงบ
 • ทักษะทางการทำบัญชี

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและ Microsoft Office
 • ประสบการณทำงานด้านบัญชีและการเงิน

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Report directly to the CEO
 • Work with large and stable company
 • Manage the financial and accounting activities

16-Aug-17

Above THB160k /month

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีการเงิน อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • ขยัน ละเอียดรอบคอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี

16-Aug-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบการรับจ่ายเงินของบริษัท
 • มีประสบการใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักความก้าวหน้าและการเรียนรู็

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการเงินหรือบัญชี อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน25,000-30,000บาท+โบนัส+ปรับเงินเดือน+ฯลฯ
 • ประสบการณ์ที่เกียวข้อง 3 ปีขึ้นไป , มี Career Path

16-Aug-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • 4 years up with Accounting /Auditing/ Financial
 • Big 4 audit experience preferable
 • Good analysis skill

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกใบวางบิล พร้อมวางบิลลูกค้า
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

15-Aug-17

 

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • Export Experiences
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Excel ได้เป็นอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 1-2 ปี
 • ปวส.-ป.ตรี การเงิน บัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

15-Aug-17

 

Applied
 • To supervise and control over all financial matter
 • To devise strategies and contribute to business
 • To develop accounting policies

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • CFO
 • ผู้บริหารระบบบัญชีและการเงินระดับสูง
 • CPA หรือ CFA

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ

15-Aug-17

 

Applied
 • Financial Officer in Electricity generating
 • 1-2 years of related experience is preferable
 • TOEIC score must be over 600

15-Aug-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ทางด้านการเงิน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Programสำเร็จรูป Word, Excel ได้ดี

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • งานระบบการเงิน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.