• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • หากใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • Prepare withholding tax report / VAT submission
 • Performing payments for both local and abroad
 • Annual FS reporting and submission

16 hours ago

 

Applied
 • aged between 35-45 years old
 • At least 10 years of experience
 • Organizational skills and ability to meet deadline

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Undergraduate of graduate degree in accounting
 • Minimum 2-3 years of finance and/or accounting
 • High responsibility

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma / Bachelor degree in Finance & Accounting
 • Minimum 5 years of experience as Financial Control
 • Able to travel and work in Koh Chang

21 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานการเงิน ณ จุดขาย
 • ติดต่อลูกค้า และอื่นๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส, ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน

21 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานการเงิน ณ จุดขาย
 • ติดต่อลูกค้า และอื่นๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส, ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน

21 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบัณชีและการเงินในโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • Excellent communication in Chinese and English
 • Able to present negotiation and financial skill
 • Experience in a financial services environment

21 hours ago

 

Applied
 • Asst. CFO
 • บัญชีและการเงินอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

21 hours ago

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์สายบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • อสังหาริมทรัพย์
 • recurring payment

21 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • ผ่านการใช้โปรแกรม express

21 hours ago

 

Applied
 • finance
 • accounting
 • administration

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน

21 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 • จัดทำแบบและรายงานภาษี ภ.ง.ด. 3, 53, 54 ภ.พ. 30, 36
 • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

21 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิชาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานบัญชีลูกหนี้กับฝ่ายบัญชี
 • สรุปผลการติดตามหนี้รายสัปดาห์

18-Jan-18

 

Applied
 • Transportation
 • Thai Laws
 • Accounting, Budget Control

18-Jan-18

 

Applied
 • รับผิดชอบการทำเอกสารตั้งหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (70 nationalities)

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Business
 • At least 4 years of direct experience in budget
 • Oracle and SAP experience will be advantage

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง CFO 3 ปี ขึ้นไป
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินขอ
 • บริหารงบการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษ

18-Jan-18

 

Applied
 • Female only, Age is between 25-33 years old
 • 3 yrs in Financial, Commercial Bank, Risk Analyst
 • Experienced in Trade Finance Operations is a plus

18-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 - 10 ปี ขึ้นไป

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in BA or Finance & Accounting
 • Age not over than 26 years old
 • Good command of English

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสกบการณ์งานด้านบัญชี การเงิน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำเช็ค การจ่ายเช็ค

18-Jan-18

 

Applied
 • ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ออกหนังสือรับรอง
 • จัดทำงบกระทบยอดบัญชีธนาคาร
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

18-Jan-18

 

Applied
 • 3 year experience in financial analizing
 • Strong analytical and conceptual skills
 • Proficient in Excel, SAP and controlling Modules

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree
 • Minimum 5 years of professional experience
 • Good analytical skill and business sense

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

17-Jan-18

 

Applied
 • Fluent in speaking Thai
 • Malaysian born currently living in Thailand
 • Proven track record

17-Jan-18

 

Applied
 • CFO
 • บัญชี
 • Finance

17-Jan-18

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ในในการเขียนและอ่านอังกฤษ
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • คุ้นเคยกับอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายบนมือถือ

17-Jan-18

 

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17-Jan-18

 

Applied
 • CFO
 • Life Insurance Business
 • Risk Management

16-Jan-18

 

Applied
 • Lead and execution of all financial
 • Master of Accounting or Finance
 • At least 10 years of relevant experience

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหาร เอกการเงิน บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

16-Jan-18

 

Applied
 • IPO Experience with strong Finance
 • Great leadership skills
 • CFO Experience before

16-Jan-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • accountant

16-Jan-18

 

Applied
 • Opportunity to grow with the company - IPO listing
 • A critical role in managing the finance operations
 • Work closely with BoD and top management team

16-Jan-18

 

Applied
 • CPA highly desirable
 • Experience position in public company.
 • 8+ years in progressively responsible financial

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จบสายบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณ์บัญชี ใช้ expressได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานมั่นคง สวัสดิการดี มีโอกาสเติบโตสูง

16-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft office
 • มีความรู้และทักษะด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บันทึกเช็ครับ-จ่ายตัดเช็ค ติดต่อประสานงานกับธนาคาร

16-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.