• มีทักษะการใช้โปรแกรม MS. Excel เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านบัญชี-การเงิน
 • ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

22-Jun-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ/สินค้า
 • รับวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อ

22-Jun-18

 

Applied
 • ติดต่อธนาคาร, แคชเชียร์จ่ายค่าใช้จ่ายบริษัท
 • อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี
 • ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายการเงินอย่างน้อย 2 ปี

22-Jun-18

 

Applied
 • Financial Budgeting
 • Financial
 • Budgeting

22-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สัญชาติไทย อายุ 23-30 ปี
 • ป.ตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีด้านการเงิน

22-Jun-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Good command in both Thai and English languages
 • Having service-minded and coordinated skill
 • Be honest and full responsible for all assigned

22-Jun-18

 

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย
 • ทำรายงานจ่ายค่าคอมมิชชั่น
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ/สินค้า
 • รับวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อ

22-Jun-18

 

Applied
 • accountant experience
 • english communication
 • computer literacy

21-Jun-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female, age not over 30 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 3 years’ experience in accounting payable

21-Jun-18

 

Applied
 • Possess experience from Banking, Financial
 • Strong financial strategic planning
 • Strong analytical and logical thinking

21-Jun-18

 

Applied
 • จบวุฒิ ป.ตรี บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Express / Excel ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทำงาน 5ปี ซื่อสัตย์ และมีมนุษย์สัมพัน

21-Jun-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Financial Officer
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • More than 3 years working experience in Sales
 • Familiar with ERP system (SAP is preferred)

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • At least 10 years of experience
 • Possess team management and leadership skills

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และจิตบริการ
 • ปฎิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

20-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Accounting or Business Administration
 • 4 years of direct experience in budget planning
 • Good Knowledge in Thai Financial Reporting

20-Jun-18

 

Applied
 • ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี
 • อายุ 24 – 30 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Oil & Gas background
 • Good Financial analysis
 • CFO background

19-Jun-18

 

Applied
 • BA or higher in Accounting, Financial or related
 • 3-5 yrs experience in Audit firm and consolidation
 • Have knowledge of TFRS and IPO experiences

19-Jun-18

 

Applied
 • CFO
 • Experienced in SEC/SET
 • 10 year experiences

19-Jun-18

 

Applied
 • กำกับดูแลควบคุมและบริหารความเสี่ยง
 • รอบรู้งานการเงินและบัญชี
 • รอบรู้ภาษีอากร และเจรจาต่อรอง

19-Jun-18

 

Applied
 • Financial field is a must
 • A good career opportunity
 • Fair command of English

19-Jun-18

 

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ5วัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินโบนัสประจำปี

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 22 - 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชี,การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจธนาคารพาณิชย์

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance or Account
 • 10 years of experience in a accounting
 • Manage budget and financial forecast

18-Jun-18

THB90k - 160k /month

Applied
 • A rewarding career and remuneration package
 • A friendly environment
 • Advance EXCEL and SAP knowledge

18-Jun-18

 

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินและการธนาคาร การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ในระดับดี
 • รับผิดชอบการเงินด้านจ่าย (AP) รับเงินสด จ่ายเช็ค

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in accounting/financial
 • 1 to 2 years of accounting/financial related field
 • Female Age 23-30 year's old.

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied