• จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน ขั้นต่ำ 2 ปี
 • สามารถใช้ โปรแกรม Express ได้ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นเพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • หากใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • aged between 35-45 years old
 • At least 10 years of experience
 • Organizational skills and ability to meet deadline

19-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Undergraduate of graduate degree in accounting
 • Minimum 2-3 years of finance and/or accounting
 • High responsibility

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Excellent communication in Chinese and English
 • Able to present negotiation and financial skill
 • Experience in a financial services environment

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์สายบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • อสังหาริมทรัพย์
 • recurring payment

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน

19-Jan-18

 

Applied
 • Transportation
 • Thai Laws
 • Accounting, Budget Control

18-Jan-18

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (70 nationalities)

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Business
 • At least 4 years of direct experience in budget
 • Oracle and SAP experience will be advantage

18-Jan-18

 

Applied
 • Female only, Age is between 25-33 years old
 • 3 yrs in Financial, Commercial Bank, Risk Analyst
 • Experienced in Trade Finance Operations is a plus

18-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 - 10 ปี ขึ้นไป

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in BA or Finance & Accounting
 • Age not over than 26 years old
 • Good command of English

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสกบการณ์งานด้านบัญชี การเงิน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำเช็ค การจ่ายเช็ค

18-Jan-18

 

Applied
 • ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ออกหนังสือรับรอง
 • จัดทำงบกระทบยอดบัญชีธนาคาร
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

18-Jan-18

 

Applied
 • 3 year experience in financial analizing
 • Strong analytical and conceptual skills
 • Proficient in Excel, SAP and controlling Modules

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree
 • Minimum 5 years of professional experience
 • Good analytical skill and business sense

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in speaking Thai
 • Malaysian born currently living in Thailand
 • Proven track record

17-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ในในการเขียนและอ่านอังกฤษ
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • คุ้นเคยกับอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายบนมือถือ

17-Jan-18

 

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

17-Jan-18

 

Applied
 • CFO
 • Life Insurance Business
 • Risk Management

16-Jan-18

 

Applied
 • Lead and execution of all financial
 • Master of Accounting or Finance
 • At least 10 years of relevant experience

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • IPO Experience with strong Finance
 • Great leadership skills
 • CFO Experience before

16-Jan-18

 

Applied
 • CPA highly desirable
 • Experience position in public company.
 • 8+ years in progressively responsible financial

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป การเงิน /ธนาคาร/บัญชี /บริหารธุรกิจ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี / TOEIC > 700 / GPSC
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร 3 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Work Experience ( 1-3 yrs )
 • Near The nine and Airport link Huamark
 • salary 15,000-20,000 Baht. ,social insurance

15-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 22 - 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชี,การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจธนาคารพาณิชย์

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai National , aged not above 25 years old
 • 3 - 5 years up experiences Finance Banking,Credit
 • Good Analytical in Finance / Investment / Credit

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีพอสมควร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

15-Jan-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปี

14-Jan-18

 

Applied
 • รับสมัครพนักงานงานบัญชีและการเงิน รายได้ดี
 • เพศหญิง ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 2 ปี
 • เงินเดือน 18,000 บาท หรือมากกว่า

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 -29 ปี
 • วุฒการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ถ้ามีึประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน,บัญชี เกรด 3.00 ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไปมีทักษะในการประสานงานได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านPA to CFO 3ปีขึ้นไปอดทนมุ่งมั่น

11-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Minimum 3 years successful experience in related
 • Good team player

08-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.