• อยู่ใกล้ bts สยามใช้เวลาเดินไม่ถึง 5 นาที
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • เวลาการทำงานที่ยืดหนุ่น

17 hours ago

 

Applied
 • Ability to communicate in English and Thai
 • High responsibility, Hardworking, Service-minded
 • Bachelor's degree in accounting

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance, MIS, IT
 • SQL Coding, Familiar with Oracle System
 • Good Excel skill, SQL Command

19-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • 10 year's experience in financial analysis
 • Good command of English, US GAAP, CPD

16-Aug-19

 

Applied
 • Financial Analysis
 • Finance
 • Finance and Accounting

14-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Assistant Accounting Manager
 • PITA
 • Accounting

13-Aug-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting,Finance, consumer finance
 • Oracle system, report, accounting system
 • excel, banking, finance background

13-Aug-19

 

Applied
 • financial controller
 • working Mon - Fri
 • Navanakorn

13-Aug-19

 

Applied