• วิเคราะห์สถานะ ผลประกอบการของธนาคารเทียบกับคู่แข่ง
 • ติดตาม วิเคราะห์ความเคลื่อนไหว,ผลประกอบการคู่แข่ง
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสายงานต่างๆ

57 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Oil & Gas, Energy
 • Marketing Finance advisor
 • Job in Bangkok, Thailand

17 hours ago

 

Applied
 • assess the feasibility
 • financial forecast
 • budget management report

13-Feb-20

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s degree in Accounting
 • Accounting and Finance
 • Financial Accounting

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Financial Analyst, FP&A, Finance Business Partner
 • Good English communication
 • SAP

12-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 5+ Years’ Experience in Finance or Accounting
 • Accounting, Finance, Costing, Financial Models
 • Real Estate or Hospitality Business Experience

12-Feb-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • Leasing, logistics, retail, trading, experience
 • Financial Planing Analyst, FP&A, Budget, Forecast
 • International Company

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 year experience in accounting
 • Financial Analyst
 • Have good English communication skill

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Accounting or Finance
 • Experience in Finance planning, finance analyst
 • ERP system: SAP

02-Feb-20

 

Applied