• วิเคราะห์สถานะ ผลประกอบการของธนาคารเทียบกับคู่แข่ง
 • ติดตาม วิเคราะห์ความเคลื่อนไหว,ผลประกอบการคู่แข่ง
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสายงานต่างๆ

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • strong in FP&A in FMCG. Retails
 • strong English communications
 • Strong leadership skills

33 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance or related
 • 5 years of working experience
 • Good English communication skills.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance and Accounting Area
 • Financial Analyst with Audit Background
 • Good command of English

24-Sep-18

 

Applied
 • 2+ year experience in planning and and analysis
 • Strong analytical and Interpersonal Skills
 • Proficiency in English.

24-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Excellent in Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint
 • Experience at least 2 years
 • financial projection analysis

20-Sep-18

 

Applied
 • Experience working with senior level management
 • Forecast and planning
 • SAP

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Analyst, Finance,M&A, Consultant
 • Financial Analyst
 • Business Analyst

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 3+ year experience in planning and and analysis
 • Strong analytical and Interpersonal Skills
 • Proficiency in English.

19-Sep-18

THB45k - 55k /month

Applied
 • 0-5 years experience in Accounting, Credit, Financ
 • GPA 2.98 up, TOEIC 780 up or IELTS 6 up
 • Analytical thinking, strong communication skills

19-Sep-18

THB30k - 55k /month

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Able to perform and model financial
 • Fluent in written and oral English

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied