• มีแผนรับรองเงินเดือน
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รายได้ เวลา ความก้าวหน้ากำหนดได้
 • มีแผนรับรองรายได้ที่ชัดเจน
 • รับโบนัสทุกไตรมาส และโบนัสสิ้นปี

10 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Minimum of 5 years direct experience
 • Experience in fostering relationship

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

16-Oct-19

 

Applied
 • Forensic Technology
 • IT/Computer Science background
 • Experience IT security/solution consultant

15-Oct-19

 

Applied
 • Forensic Technology
 • IT/Computer Science background
 • Experience IT security/solution consultant

15-Oct-19

 

Applied
 • จบปริญญาโทสาขาการเงินหรือการบัญชี
 • ทำงานด้านวาณิชธนกิจ (IB)
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ใช้ภาษาอังกฤษได้

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Accounting
 • Experience either in Audit or Forensic
 • CPA and CFE will be a plus

14-Oct-19

 

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

14-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Marketing, Finance
 • Single license certification is a must
 • CFP license is preferable

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 – 3 ปี
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

14-Oct-19

Base salary + high commission

Applied
 • รายได้ไม่มีเพดาน
 • งานไม่ประจำ ที่รับรายได้ประจำ
 • งานขายสินค้าการเงิน

11-Oct-19

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in Accounting, Finance or related
 • Consulting experienced in Banking industry
 • Excellent communication in English & Thai

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied