• วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (6.00-14.00), (12.00-21.00)
  • มีความรอบคอบในการทำงาน

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?