• ประจำออฟฟิศสีลม , ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์
 • ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี
 • เปิดรับผู้บริหารรุ่นใหม่ มองหาโอกาสความก้าวหน้า

2 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality with good English
 • 2-3 years experiences in Revenue Accountant
 • Bachelor's Degree with Accounting Major

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการทีมงานการเงิน บรรยากาศเป็นกันเอง
 • ระบบงานแบบบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ทำงานที่สำนักงานใหญ่พระสมุทรเจดีย์ วันจันทร์-ศุกร์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 22 - 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชี,การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจธนาคารพาณิชย์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years of experience in Finance & Controlling
 • Familiar with local regulations,US GAAP,and IFRS
 • Must have a CPD license, a CPA

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Finance & Accounting Manager
 • Controlling experience
 • Good in English Command

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years’ experience
 • Assist and support Finance & Accounting team
 • Produce corporate governance and statutory documen

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีด้านการบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ 5ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervision over accounting
 • Set financial and accounting systems
 • Bachelor's Degree or higher in Accountancy

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sun System experience preferred
 • Competitive salary & benefits package
 • Work in a new startup environment!

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP, Microsoft Excel
 • Finance, Accounting
 • AP, AR, analysis

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 10-15 years experience in accounting
 • 5-10 years at a managerial level

8 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Manage all accounting and financial operations
 • Leadership, management and team-working skills
 • Fluent command of English both in spoken & written

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage a payment
 • Manage Bank reconcile statement.
 • Por. Ngor. Dor. 1,3,53 and Social security

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย (ปะกันชีวิต กองทุนรวม ประกันภัย)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • รักงานบริการ และมีความสนใจด้านการเงิน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • P&L and Investment to market (ROI) management
 • Control the Advertising & Promotion (A&P)
 • Handling Installment campaign (Credit card)

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ 26-40 ปี มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปีขึ้น
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ การเงิน

8 hours ago

 

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • Admin

8 hours ago

 

Applied
 • Risk Management
 • at least 4 years experience
 • Banking Experience is preferred

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance/Accounting
 • 10 years experience as a Financial Controller
 • Experienced on Listed company

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี และการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

8 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP (SAP One)
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชีการเงิน 10 ปีขึ้น
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน

8 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Express
 • มีทักษะในกระบวนการจัดทำบัญชีในด้านต่างๆ

8 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • Experience of at least 1 year in accounting
 • Following up on past-due invoices

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provides management,supporting and the key roles.
 • Organize to set up the budget and monitor
 • Carry up the end to end process of project

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินและการธนาคาร การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ในระดับดี
 • รับผิดชอบการเงินด้านจ่าย (AP) รับเงินสด จ่ายเช็ค

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance manager
 • Finance Analyst
 • Finance Accounting

8 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Financial analyst & financial report
 • SAP skills & knowledge
 • Ability to coach the team

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good knowledge of local taxation
 • Good command of English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accountancy
 • Work experience, minimum 10 years, in finance
 • Good command of spoken and written English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ออกรายงานภาษีซื้อ
 • นำส่ง ภงด.1,ภงด.1ก, ภงด.3, ภงด.53
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การบริหาร/การบัญชี

8 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท
 • จัดทำ Model ทางการเงิน ของบริษัท
 • ปริญญาโท การเงิน / บัญชี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitor and implement operation process
 • Bachelor's Degree in Finance or related fields
 • At least 5 years of experience in cash flow

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 2-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์งานได้

8 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female age 23-35 years old.
 • Bachelor's degree or above in account or finance
 • Fluent in English communication

8 hours ago

 

Applied
 • Banking, Online Payment, E-Money
 • Finance Controller with Accounting background
 • Good personality

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีการเงินไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • สื่อสารภาษาจีนเป็นอย่างดี

8 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและตลาดหลักทรัพย์
 • อายุ 35-45
 • บริษัทมีความมั่นคง

8 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality with good English
 • 2-3 years experiences in Revenue Accountant
 • Bachelor's Degree with Accounting Major

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp.on VAT,Withholding & Corporate Income Tax
 • 2-3 years experience in Tax Accountant
 • Good command of spoken and written in English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience 5 years up in Accounting & Finance
 • Willing to contribute and work as a team
 • Hard working, self-reliant

8 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคารพาณิชย์
 • ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย FFB
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี, การเงิน โดยตรง

8 hours ago

 

Applied
 • ตั้งใจทำงาน
 • เงินได้พิเศษ
 • ประกันสังคม

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

8 hours ago

Salary negotiable

Applied