• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความอดทนและซื่อสัตย์

20 hours ago

 

Applied
 • SAP knowledge
 • Knowledge of EDI invoice processing
 • At least 2 years' experience in billing

20 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ในงานด้านบัญชี การเงิน 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Excel (Vlookup, Pivot) ได้

20 hours ago

 

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • AR AP GL

20 hours ago

 

Applied
 • การเงิน
 • การบัญชี
 • สินเชืื่อแแฟคตอริ่ง

20 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • จัดทำบิลเป็นบิล Online ในระบบ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • คีย์ตัดรับชำระเงิน

20 hours ago

 

Applied
 • Finance.
 • Experience of system SAP is advantage.
 • Experience in Accounting / Finance.

18-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Cost Allocation and Reporting
 • Enterprise Procurement Operation
 • At least 3 years experience in Operational

18-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือ บัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว

18-Dec-18

 

Applied
 • A degree in a finance, accounting
 • Minimum of 3 years of experience
 • Ability to travel within the region

18-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 – 3 ปี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

17-Dec-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักผ่อน)
 • วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน

17-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความสามารถกระตือรือร้นและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • รับโทรศัพท์ และบันทึกข้อความ

17-Dec-18

 

Applied
 • Finance Analyst
 • reporting
 • analytic

17-Dec-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม

17-Dec-18

 

Applied
 • Bill Payment
 • Finance
 • Credit Card

17-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาการเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

17-Dec-18

 

Applied
 • At least 5 year experience in accounting
 • Bachelor Degree in accounting
 • Experience in preparing withholding tax

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduates are Welcome
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • Fair command in English

17-Dec-18

THB20k - 30k /month

Applied
 • ประสบการณ์งานการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการออกตราสารทางการเงิน
 • ความรู้ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ทักษะภาษาอังกฤษดี

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • At least 2 years work experience
 • Experience working in the Accounting

17-Dec-18

 

Applied
 • Good Location between BTS Surasak & Chongnonsi
 • Free Lunch, Beverages, Snacks, BTS Voucher
 • Flexible Hour

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Finance/Accounting
 • 0-2 years experience in Accounting/Finance
 • Good spoken and written English language skills

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • English communication
 • Minimum 3 years experience in Accounting

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • 16,000 - 22,000
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปรับเงินเดือนประจำปี

17-Dec-18

 

Applied
 • Project Feasibility / Product Feasibility
 • Financial Planning & Budgeting / Corporate Finance
 • Cost Allocation/Credit Card/Loan/Merchant/FLEXI

15-Dec-18

 

Applied
 • Budgeting and Finance Controlling
 • Global Skin Care Company
 • Work closely with commercial team.

15-Dec-18

 

Applied
 • Finance Analyst
 • Global Skin Care Company
 • Internal Career Opportunities

15-Dec-18

 

Applied
 • Financial Officer in Electricity generating
 • 1-2 years of related experience is preferable
 • TOEIC score must be over 600

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. และ ป.ตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพอสมควร

14-Dec-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

14-Dec-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • Bachelor in Accounting and Finance
 • New graduates are welcome
 • Good command of English

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied