• ดูแลเรื่องระบบบัญชีบริษัทประสานงานสำนักงานบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการสายอาชีพของตน
 • มีความละเอียดรอบครอบ แม่นยำ

22-Sep-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปีขึ้นไป มีความรู้
 • ด้านบัญชี การเงิน มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • จะพิจาณาเป็นพิเศษ มีสวัสดิการ โบนัส และประกันสังคม

21-Sep-18

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Manage program transactions/undertaking general
 • preparing, reviewing and facilitating payments
 • entering data into financial accounting system

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Represent the program in all contractual/financial
 • provide guidance on labor and tax regulations
 • Oversee accounting procedures

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความอดทนและซื่อสัตย์

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Follow up on, collect and allocate payments
 • Review full set of financial and accounting record
 • Manage and complete all accounting report

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied
 • Internal Audit Finance Audit
 • Automotive Industry
 • Working Monday - Friday

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Previous billing/financial operational experience
 • Min 0-2 yrs experience in financial institutions

21-Sep-18

 

Applied
 • High Growth Market
 • Independent and Flexible
 • Attractive Rewards

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดการดูแลระบบบัญชีด้านรับ และ ด้านจ่าย
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้คงค้าง
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีการเงิน 3 -5 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • บันทึกรายการบัญชีการเงินในระบบ
 • รับวางบิลจากเจ้าหนี้ ตั้งเบิก เตรียมเช็คจ่าย

21-Sep-18

 

Applied
 • Experience in BOT reporting
 • Experience in BDCC system is a plus
 • Good knowledge in Financial reporting

20-Sep-18

 

Applied
 • สวัสดิการ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

20-Sep-18

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor's or Higher Degree in Accounting, Audit
 • 3-5 year's experience
 • Good computer skill

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้

20-Sep-18

 

Applied
 • Finance or Accounting
 • Work life balance
 • Flexible benefits

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินหรือบัญชี
 • สามารถจัดระเบียบและวางแผนทำงานได้อย่างอิสระ
 • ความสามารถในการทำงานหลายอย่าง

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ขยันทำงาน
 • มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี

19-Sep-18

 

Applied
 • **ประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่เกิน 5 ปี**
 • มีความรู้ด้านภาษี, มาตรฐานบัญชี ,MS OFFICE
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years in Costing
 • SAP or CO Module
 • Fluent in Advance excel

19-Sep-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Use English for coordination (fair command in Engl
 • Bachelor of Accounting, Finance and Banking
 • Good command in English, writing, speaking

19-Sep-18

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ
 • บันทึกและสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำสรุปเงินสดย่อย

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ
 • บันทึกและสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำสรุปเงินสดย่อย

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • CFO a manufacturing company in Samuthsakhon
 • Experience IPO preocess, SET listing company
 • Finance & Accounting managerial level, Dynamic AX

18-Sep-18

 

Applied
 • มีความละเอียด/รอบคอบในการทำงาน/ซื่อสัตย์สุจริต
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน/พูดจาน่าฟัง
 • ใจเย็น/ไม่โกธรง่าย/มีสัมมาคารววะ/มีไหวพริบ

18-Sep-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน
 • มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

18-Sep-18

 

Applied
 • จัดทำใบวางบิล จัดทำใบฝากธนาคาร
 • ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็ค
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สถานที่ปฏิบัติงานนนทบุรี (ปากเกร็ด)

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปีขึ้นไป มีความรู้
 • ด้านบัญชี การเงิน มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • จะพิจาณาเป็นพิเศษ มีสวัสดิการ โบนัส และประกันสังคม

18-Sep-18

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • bank accounts cash flow fund appropriations
 • fund transferring payment transactions
 • Corporate Income Tax, VAT and Withholding Tax

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance & Accounting
 • Min 1-2 years experiences
 • Customer satisfaction-oriented

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • cash flow projection
 • forecast
 • Feasibility study

18-Sep-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปวช. - ปวส.
 • มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทนในการทำงาน เข้ากะได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • 10+ experience in senior finance role
 • Experience within blockchain and cryptocurrency

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจตราสารทางการเงิน กลไกในตลาดทุน
 • มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล

17-Sep-18

 

Applied
 • Finance.
 • Experience of system SAP is advantage.
 • Experience in Accounting / Finance.

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai National , aged not over 30 years old
 • 0 - 5experiences Finance, Cashier
 • Good Analytical in Finance / Investment

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี
 • ทำงานเกี่ยวกับบัญชี-การเงินทั่วไป
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป

17-Sep-18

THB25k - 30k /month

Applied
 • Bachelor degree in Accounting.
 • Record detail of ID, TAX, and SSO detail
 • To check allowance, Incentive,

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

14-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor/higher in Finance/Accounting
 • 2 years of experience in Finance/Accounting
 • Good English communication skill

14-Sep-18

 

Applied