• มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย
 • มีความเป็นผู้นำ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

3 hours ago

 

Applied
 • Identifies financial status, forecasting flow cash
 • Reconciles transactions
 • Verifying payment process

8 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม ACC-BILLING ได้

21-Jun-18

 

Applied
 • Accounting
 • 1,250 – 1,650$ SGD ( ~30,000 – 40,000 THB)
 • Full time

20-Jun-18

 

Applied
 • Finance or Accounting fields
 • Computer literacy and good command English
 • Having experiences 2-3 years in insurance industry

20-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ป.ตรี ทางด้านบัญชีโดยตรง
 • อายุ 27 – 35 ปี เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 4 ปี

20-Jun-18

 

Applied
 • จัดทำระบบการจ่ายเงิน และนำเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำ Bank Reconcile ทุกบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และแบบแสดงรายการภาษี

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years working experience
 • Excellent of both written and spoken English
 • Working time Mon-Fri

19-Jun-18

 

Applied
 • BA or higher in Accounting, Financial or related
 • 3-5 yrs experience in Audit firm and consolidation
 • Have knowledge of TFRS and IPO experiences

19-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting/Finance
 • Minimum 3 years experience in accounting
 • Experience in SAP is a must

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Sun System experience preferred
 • Competitive salary & benefits package
 • Work in a new startup environment!

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • Experience of at least 1 year in accounting
 • Following up on past-due invoices

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคารพาณิชย์
 • ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย FFB
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี, การเงิน โดยตรง

18-Jun-18

 

Applied
 • 1 year experience
 • travel oversea
 • health insurance

15-Jun-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • Business Partner
 • Support Financial Planning and Analysis
 • Develop detail finance work for Customer Developme

14-Jun-18

 

Applied
 • Finance
 • Rayong, Thailand
 • THB 80,000

09-Jun-18

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied