• ปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ Food Sciences
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Procurement
 • Logistics
 • Import, Export

07-Dec-18

 

Applied
 • FYI Center, Near MRT QSNCC, Klongtoei
 • Export Business Management, Logistics
 • FTA, Free Zone, Export Shipment, Export Control

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor's Degree in any related field
 • Good command of English
 • O.T. Allowance

05-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?