• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • export sales
 • international marketing
 • international sales

6 hours ago

 

Applied
 • Export Sales Manager job
 • Food and Beverages industry
 • Job in Bangkok, Thailand

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Assist the CEO in sales and marketing
 • At least 3 years in marketing or export sales
 • Support the marketing of new products

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 5+ yrs. sales experience, Export exp. is preferred
 • Fluent in written and spoken English
 • Work independently, self-motivated

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Export Sales
 • Assistant Sales Manager
 • Sales manager

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • Energetic, positive and Self-motivated
 • Excellent English and Thai

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Setting sales targets for individual reps
 • Recruiting and training sales staff.
 • 2 years experienced relate with freight forwarding

18-Jun-18

 

Applied
 • At least 5 years of experience in export sales o
 • Able to drive and own car
 • Business English Skill

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experiences of Export sale / marketing
 • Work experience in Lighting -Electronics products
 • Work experience in sales or customer support

15-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

14-Jun-18

 

Applied