export manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 155 jobs
  Luck Siam Trade Co., Ltd.'s banner
  Luck Siam Trade Co., Ltd.'s logo
  TalingchanTHB 35K - 69,999 /month
  • มีประสบการณ์ขายส่งออกด้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป
  • สื่อสารได้ 3 ภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือน 35,000 - 70,000 บาท หรือตามตกลง
  TIDA TECH Company Limited's banner
  TIDA TECH Company Limited's logo
  Meenburi
  • มีประสบการณ์ ด้านการนำเข้า-ส่งออกมาไม่น้อยกว่า5ปี
  • มีทักษะและความสามาถภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งออกและการอ่าน L/C
  Next