• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวยานยนต์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี ด้านงานช่างยนต์

05-Aug-20

 

Applied
 • Passion to make a difference in the world
 • Independent worker and strong team player
 • Fluent in Thai and English.

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Tender/Bidding in pharma industry
 • Responsible for Tender/Bidding
 • Sales operation, coordinator and admin functions

29-Jul-20

 

Applied
 • Sale Support
 • Marketing
 • Business Development

29-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?