• รับผิดชอบประสานงาน จัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • Company Secretary, Affairs

23 hours ago

 

Applied
 • Female,Thai nationality only,age 25-33 years old
 • Very good in MS power point presentation
 • Very good command of English writing & speaking

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years’experience as Executive Secretary
 • Good communication in English both written&spoken
 • Strong computer literacy skills

21-Sep-18

 

Applied
 • Good command of English
 • Honest/ sincere and trustworthy
 • Good personality and great interpersonal skills

21-Sep-18

 

Applied
 • At least 5 years of experience
 • Good command of English.
 • Degree in any field.

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีทำงานรวดเร็วมีความละเอียดรอบคอบ

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Administration
 • Minimum 1-2 years of experience
 • Computer literate (MS Office)

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any field
 • At least 2 years working experience
 • Analytical mind in solving problems

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 1 year working experience
 • Good command of both written and spoken English.
 • 5 days working

21-Sep-18

THB25k - 30k /month

Applied
 • Bachelor's degree
 • Executive Secretary
 • Personal Assistant

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • ละเอียดรอบคอบ

21-Sep-18

 

Applied
 • IT Recruiter,Administrative Officer,Secretary
 • Talent Acquisition,HR Recruitment Consultant,IT
 • Group Insurance with good salary and benefit

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Speaking, Reading and writing Mandarin
 • 1-2 Years experience as Secretary
 • Bachelor Degree in related fields

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Need experience 5 years in experiences
 • Bachelor's degree in any related field.
 • Good command of English.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • secretary, personal assistant
 • administrative, coordinator
 • good command of English

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Secreatary
 • Administrator
 • Personal Assistant

20-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการฟัง พูด

20-Sep-18

 

Applied
 • 5 years experience in Secretary for Top Managemet
 • Fluent in English Skill(at least Toeic 750)
 • Multitasking skills & Communication skills

20-Sep-18

 

Applied
 • Fluent English communication skills.
 • Understand and in-depth knowledge of language.
 • Excellent writing skills and command of grammar.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Devising and maintaining office systems
 • Bachelor in Business Administration
 • At least 3 years experience in secretary

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-3 years work experience as an Executive
 • Good command of both written and spoken Business E
 • Salary : 18,000 – 25000

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Secretary
 • schedules
 • coordinate

20-Sep-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ทัศนคติดี มี Passion ชอบงานท้าทาย
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถทำงานได้หลายด้าน

20-Sep-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Female Age Below 30
 • Attractive with pleasant personality
 • Experience in either Secretarial or General Admin

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of direct experience
 • Excellent command of English
 • Strong in interpersonal skill

20-Sep-18

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีบุคลิกดี สามารถเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารได้
 • มีความทุ่มเท รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์

19-Sep-18

 

Applied
 • Executive secretary, secretary, personal assistant
 • PA, เลขา, เลขานุการ, เลขาผู้บริหาร, office admin
 • ผู้ช่วยผู้บริหาร, administrative, admin, assistant

19-Sep-18

 

Applied
 • ติดตามผู้บริหาร งานเลขานุการทั่วไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านงานเลขานุการ
 • เพศหญิง / สาวประเภทสอง

19-Sep-18

 

Applied
 • Punctual
 • Good communication
 • Proficient in MS Office

19-Sep-18

 

Applied
 • At least 5 years working experience in secretarial
 • Excellent command of English
 • Self-motivated with excellent interpersonal

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in secretarial functions
 • Excellent english communication skill
 • Experience supporting at executive level

19-Sep-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
 • สรุปการประชุม

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English and Chinese language
 • Have experience in automotive at least 5 years
 • Positive thinking

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Ability to work under pressure
 • Integrity and confidentiality
 • Excellent interpersonal and English

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Ability to work under pressure
 • Integrity and confidentiality
 • Excellent interpersonal and English

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai Female, age 22-30 years old / Fresh graduated
 • 0-2 years exp. in Secretary or GA management level
 • Good in English / 20,000-25,000 THB @ Ekkamai

18-Sep-18

 

Applied
 • Excellent command in English
 • Minimum 5 years’ experience
 • Superb negotiation capabilities

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

18-Sep-18

 

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

18-Sep-18

 

Applied
 • Executive Secretary, Office Manager
 • At least 10 years of experiences
 • Fluent in English

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Administrator
 • Executive Secretary
 • Personal Assistant

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • 2 years exp.in secretary, food catering area
 • Good command in MS.Office (Excel, Word)

18-Sep-18

 

Applied
 • สามารถทำงานได้ทั้ง 2 ที่
 • Good command in English
 • Computer literate with excellent skill in MS Offic

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบในการรับและกระจายข้อมูล เช่น E-Mail
 • จัดทำรายงาน จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบในการรับและกระจายข้อมูล
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • ช่วยเหลือผู้จัดการสาขาในการพิมพ์งาน

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • At least 3 years’ experience working
 • Able to speak German will be an advantage

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Female, age not over 30 years old
 • At least 2 years of experience
 • Proficient in Microsoft Office

17-Sep-18

 

Applied