• จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

13 hours ago

 

Applied
 • WorkLife Balance!!! Mon-Fri only
 • Work in Active Creative Environment
 • Good Command In English

19 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 3+ years of experiences in secretary / assistant
 • English communication and document skills
 • Active, energetic and time management

19 hours ago

 

Applied
 • Female,Thai nationality only,age 25-33 years old
 • Very good in MS power point presentation
 • Very good command of English writing & speaking

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Good command in Chinese Mandarin
 • Act as Secretary, Documentation & meeting supports
 • Good personality, energetic and lively

10-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good written and verbal communication skills
 • 2 - 4 years’ experience
 • Bachelor’s Degree or higher

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • degree in Nursing and/or Business Administrations
 • 3+ years of experience as secretary or nurse
 • Proficient in Microsoft Word, Excel and Powerpoint

07-Dec-18

 

Applied
 • Duty Nurse
 • Nursing
 • Secretary

07-Dec-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Secreatary
 • Administrator
 • Personal Assistant

06-Dec-18

 

Applied
 • IT Recruiter,Administrative Officer,Secretary
 • Talent Acquisition,HR Recruitment Consultant
 • Group Insurance with good salary and benefit

21-Nov-18

Salary negotiable

Applied