• มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และตรงต่อเวลา
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ
 • มีใจบริการ และรักงานบริษัท

03-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานขับรถรับส่งผู้บริหารคนไทย
 • มีประสบการณ์ขับรถมากกว่า 5 ปี
 • ร่างกายแข็งแรง และ ไม่สูบบุหรี่

02-Jun-20

 

Applied
 • พนักงานขับรถรับส่งผู้บริหารคนไทย
 • มีประสบการณ์ขับรถมากกว่า 5 ปี
 • ร่างกายแข็งแรง และ ไม่สูบบุหรี่

30-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมปลายขึ้นไป
 • ประสบการณ์ขับรถผู้บริหารและงานธุรการอย่างน้อย 2 ปี
 • รู้เส้นทางทั้งใน กรุงเทพ และต่างจังหวัด

29-May-20

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหาร 1 - 3 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

29-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขับรถรับส่งผู้บริหาร (รับที่จามจุรีสแควร์ )
 • มีประสบการณ์ในการขับรถรับส่งผู้บริหาร

28-May-20

 

Applied