• มีที่พักอยู่กรุงเทพฯ
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ
 • ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

2 hours ago

 

Applied
 • ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารนายญี่ปุ่น ไปตามสถานที่ต่าง
 • ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

8 hours ago

 

Applied
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเพทฯและปริมณฑลอย่างดี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 2 ปี
 • ไม่ติดประวัติอาชญากรรม และ ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

8 hours ago

 

Applied
 • เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถยนต์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือสาธารณะ

10 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • มีความสุภาพ อดทนและมีความรับผิดชอบ
 • มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 45-50 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีทักษะในการตัดสินใจที่ดีในการขับรถ
 • สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารมาก่อน
 • ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในการทำงาน

18-Dec-18

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป สุภาพ
 • ประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ รู้เส้นทางเป็นอย่างดี

18-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • OT และเบี้ยเลี้ยงประมาณ 8,000 - 10,000 บาทต่อเดือน
 • รายได้ประมาณ 17,000 - 20,000 บาท ต่อเดือน
 • เบี้ยขยัน 500 บาท

18-Dec-18

 

Applied
 • ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารนายญี่ปุ่น
 • รายได้รวม 17000++
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้เป็นอย่างดี

18-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 2 ปี
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

18-Dec-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่ 1 ปีขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ไม่ติดประวัติอาชญากรรม

18-Dec-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่ 1 ปีขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ไม่ติดประวัติอาชญากรรม

18-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานขับรถ 2 ปีขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างดี

18-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเพทฯและปริมณฑลอย่างดี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 2 ปี

17-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหารระดับสูง
 • ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
 • มีเงินเดือนประจำ ค่าทำงานล่วงเวลา สวัสดิการอื่นๆ

17-Dec-18

 

Applied
 • พนักงานขับรถ
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร ปากเกร็ด ร่มเกล้า

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถผู้บริหาร
 • รู้จักเส้นทางในกทม.
 • Service mind

17-Dec-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • ประสบการณ์ในการขับรถให้แก่ผู้บริหาร อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

14-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
 • ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้

14-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
 • ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหาร 5 ปีขึ้นไป
 • ขับรถรับส่งผู้บริหาร
 • ทุนเรียนดีบุตรพนักงาน

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหาร 5 ปีขึ้นไป
 • ขับรถรับส่งผู้บริหาร
 • ทุนเรียนดีบุตรพนักงาน

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหาร 5 ปีขึ้นไป
 • ขับรถรับส่งผู้บริหาร
 • ทุนเรียนดีบุตรพนักงาน

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหาร 5 ปีขึ้นไป
 • ขับรถรับส่งผู้บริหาร
 • ทุนเรียนดีบุตรพนักงาน

14-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 3 ปี
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ มีใจรักงานบริการ

14-Dec-18

 

Applied
 • เวลาปฏิบัติงาน 08.30 น. - 17.00 น.
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

14-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย
 • มีใจรักด้านงานบริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีที่พักแถว อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • รู้จักเส้นทางใน กทม.ปริมณฑล และ ตจว.
 • มีใบอนุญาตขับขี่

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถให้ผู้บริหาร โซนบางนา - กม.10 - บางกะปิ
 • รู้จักเส้นทางใน กทม.และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารจากบ้านไปที่ทำงาน
 • ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
 • เบี้ยขยัน / เบี้ยเลี้ยง / Incentive

11-Dec-18

 

Applied
 • รับ-ส่งนายที่บ้านห้วยขวาง/รัชดา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ไม่เน้นภาษา รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมลฑล

10-Dec-18

 

Applied