• เชฟ พ่อครัว โรงแรมสีมาธานี โคราช
  • ดูแล บริหาร จัดการงานครัว
  • เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีทักษะและความสามารถ

4 hours ago

 

Applied
  • Understanding of various cooking methods
  • Excellent record of kitchen and staff management
  • Good command in English

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?