event sales
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 715 jobs
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo
  PhayathaiTHB 20K - 29,999 /month
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์งานขายและนักศึกษาจบใหม่
  • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • รักงานขายและการบริการ
  Infinite Development Expert Association Ltd.'s banner
  Infinite Development Expert Association Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 25K - 29,999 /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์
  • โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ
  • โอกาสในการก้าวหน้า และพัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร
  Elective Marketing Co.,Ltd's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd's logo
  WattanaTHB 20K - 44,999 /month
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • ชอบความสนุกสนาน ชอบออกนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Eternal Group Marketing's logo
  Wattana
  • ไฟแรง พร้อมลุยงาน อยากฝึกประสบการณ์ใหม่ๆ
  • มีการเทรนนิ่งให้อย่างเป็นระบบ ขอแค่มีความมั่นใจ
  • สกิลด้านการขาย การตลาด แบบเน้นๆ
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo
  PhayathaiTHB 20K - 29,999 /month
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์งานขายและนักศึกษาจบใหม่
  • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • รักงานขายและการบริการ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ให้บริการลูกค้าในศูนย์ หรือที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์
  • สนับสนุนกิจกรรมด้านการขาย
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ / โรงแรมและการท่องเที่ยว
  Eternal Group Marketing's logo
  WattanaTHB 20K - 24,999 /month
  • ชื่นชอบการขาย ชอบความสนุกสนาน
  • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo
  PhayathaiTHB 20K - 29,999 /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • รักงานขาย
  Elective Marketing Co.,Ltd's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • ชอบความท้าทาย ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์ และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Next