• ประมาณราคางานก่อสร้าง โยธา
  • มีประสบการณ์ในงานประมาณราคา 2 ปี ขึ้นไป
  • จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์งานคอนโด

5 hours ago

 

Applied
  • ถอดแบบประมาณราคา
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
  • ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

 

Applied
  • การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • เขียนแบบ Autocad ได้เป็นอย่างดี
  • หากสามารถใช้ระบบ BIM ได้

11-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?