• ใช้ Program Accpac ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป

17-Jan-19

 

Applied
 • Male or Female, Thai, age not over 30 years old
 • Bachelor’s degree in IT filed
 • 5 Days work week, Mon - Fri

16-Jan-19

 

Applied
 • ใช้ Program Accpac ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป

16-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer
 • 2 years’ experience programming in SQL
 • Experience with large ERP / SAP implementation

15-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AX 2012

15-Jan-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experience with Application Support Oracle
 • Experience with DB and data modeling
 • Experience with Oracle, MS SQL Server , PL/SQL

14-Jan-19

 

Applied