• ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,โยธา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติดี

3 hours ago

 

Applied
 • Technical Sales
 • Selling and Customer Support
 • Attractive Salary/Benefits, w/Performance bonus

08-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year experience in corporate sales
 • Background in IT business
 • Engineer, Sr.Engineer, Assistant Manager Level

07-Dec-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรโยธา 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำ Shop Drawing ได้

07-Dec-18

 

Applied
 • วิศวกรโรงงานระดับหัวหน้างานมีความก้่าวหน้าในสายงาน
 • ทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ พร้อมวันลาตามสวัสดิการ

07-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้าง มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

07-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปวช,ปวส
 • มีประสบการณ์ ด้านติดตั้งงานระบบ
 • ประมาณราคา ถอดปริมาณ

07-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในการดูและระบบ
 • มีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการ Linux Server

07-Dec-18

 

Applied
 • รับหลายอัตราเร่งด่วนเพื่อรองรับงานโครงการ USO
 • Site Engineer
 • Project Engineer

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • analysis trends to drive down repeated incidents
 • support troubleshooting of DWDM network
 • Good command of English

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical
 • At least 4 - 6 years working experience
 • Good command of English

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • PLC, SCADA, IoT, PME
 • Ability to develop ownership opportunity
 • Ability to grow in your own field

05-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in scripting
 • Have basic programming skill
 • Have some experience and knowledge on Software

04-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • degree of Engineering in Electrical or related
 • Good command of English, both writing and speaking
 • PC proficient in Microsoft Office

26-Nov-18

Salary negotiable

Applied