• มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างได้
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบภัตตาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบระบบไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างได้
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบภัตตาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • 5 years in Electrical Engineer field
 • Electrical design for furnace

8 hours ago

 

Applied
 • Sales of furnace for manufacturing company
 • Bachelor's degree in Electrical
 • Technical support for customers

8 hours ago

 

Applied
 • 15 years’ experience as civil engineer in EPC firm
 • Experience in petrochemical/Oil&GAS/Power plant
 • Possess Senior Professional Engineer License

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Recruiter
 • IT
 • Engineer

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกร ประสบการณ์ 0-5ปี
 • อัตราเงินเดือน 15,000-20,000 บาท ,มีค่าที่พักให้
 • ต้องการทีมงานที่ต้องการเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริท

14 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Sales Engineer
 • Cable and Solar Industry
 • Job in Bangkok, Thailand

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project execution experience in power sector
 • Experience in transmission lines and substations
 • Electrical or civil engineering degree preferred

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineering or Technical School
 • Experience more important than qualification .
 • Background providing technical service in the cons

15 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Big Data
 • Data Scientist
 • Machine Learning

15 hours ago

 

Applied
 • successful startup company
 • Multinational working environment
 • Interesting Benefits

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ทางด้านโยธา 2 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาได้

23 hours ago

 

Applied
 • Field Service Engineering and Technical Support
 • Electronics engineering, assembly machine and test
 • On-site client service

23 hours ago

 

Applied
 • develop new parts (exterior/interior/electrical)
 • Knowledge in CAD and VA / VE
 • Good command of English

23 hours ago

 

Applied
 • Focus at Microsoft Enterprise Solution Suite
 • Experience 2-5 in IT support or related field
 • Strong experience of Windows Servers

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • French MNC
 • Trading environment
 • Good benefits

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Network design and configuration.
 • Install equipment follow design and testing.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Selling substations projects
 • 5 years experience is sales engineer
 • good connection with EGAT / PEA / MEA

23 hours ago

 

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Science / Engineer
 • Minimum of 1-2 year experience in technical
 • Strong skill and knowledge in computer network

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelors’ Degree in Electrical
 • Have an experiences in wire harness or electronics
 • Military Exempted

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors’ Degree in Electrical
 • Military Exempted
 • Good command of relationship and communication

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Water/Industrial related Solutions
 • Track record in B2B sales, Project consulting
 • Able to develop great partnership with customers

23 hours ago

 

Applied
 • SCADA / RTU / Protection Relay
 • Proactive sales characteristics
 • Focus on Industry customers

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • Work with world’s leading automotive company
 • Good career path
 • Good benefits and bonus

23 hours ago

 

Applied
 • Male, Age 25-35
 • Experience in Maintenance & Repair Machine Service
 • Knowing SMT, AOI Machine

23 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วิศวกร
 • บริการ
 • แจ้งซ่อม

23 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม(ก.ว.)

23 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in the field of Engineering
 • Experience 5-8 years
 • Good command in English (Japanese is preferable)

23 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา วศบ.สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ต้องมีใบ ประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of Oracle Database,UNIX,Linux or VMware
 • Knowledge in System,Network,Servers,Database
 • Design, Installing and configuring systems.

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor' s Degree of Engineering filed
 • New graduated or experience in Engineering
 • Management skills

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • Skill: JavaScript,Responsive,Java,jQuery,HTML/CSS
 • Benefit: Health,Dental,Travelling,Provident Funds
 • At least 1 year experience

22-Jan-18

 

Applied
 • Degree Major in Engineering
 • Needs experience in selling skill
 • Has own car

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in IT
 • Skills in C#, Java, SAP, ABAP, ERP, VB., or .NET
 • Good spoken and written English

22-Jan-18

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • 3-7 years of experience in software testing
 • Have experience develop Test Case

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Software Engineer | Senior Developer
 • PHP | Javascript
 • Drupal | WordPress

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Diploma/ Bachelor Degree holder in Mechanical
 • Perform emergency repairs Robotic system
 • Provide robot specific or systems training

22-Jan-18

 

Applied
 • To resolve problem issues and implement solution
 • Network monitoring and on-site standby support
 • Experience in Raid array storage and Cloud VM

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 – 7 years in relevant roles
 • Strong experience in deploying and maintaining
 • Strong skills in technical writing is mandatory

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Around 5 years experience in a similar role
 • Excellent English
 • Comfortable with Microsoft Infrastructure

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Engineering
 • experiences in construction equipment
 • experiences in Industrial sales, Machinery

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • System Engineer, Server Egnineer
 • Window Server, Active Directory, SCCM
 • Good English Communication Skills

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Technical service, and support experience
 • Experience in production line maintenance
 • Able to travel extensively

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานและจัดทำ BOQ ระบบกล้องวงจรปิด
 • จบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิค/โทรคมนาคม
 • มีความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

22-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.