• ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องมือวัด
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ สาธารณูปโภค ระบบ TPM
 • ผลิตพลังงานไฟฟ้า

22-Jun-18

 

Applied
 • Drafting, reviewing, negotiating legal contracts
 • commercial, due diligence, M&A contracts
 • Good command of English (spoken & written)

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Lawyer License
 • Handle prosecution and lawsuit
 • Good command of English (spoken & written)

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Engineering Procurement Construction Intallation
 • Oil & Gas industry, engineer background favourable
 • Work with Thailand's leading EPCI operator

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Able to travel in Asia Pacific across
 • Technical sales or field sales support experience
 • Individual contributor

21-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Energy , Engineering , Manager,Engineering Manager
 • TPM , ISO 9001, ISO 14001, Utility
 • Maintenance and Machine

20-Jun-18

 

Applied
 • Develop and manage the Solar PV
 • Coordinate with various parties
 • Follow up closely for permits

20-Jun-18

 

Applied
 • Preparation of detailed action plan for improving
 • To identify internal quality deviation
 • Responsible for conducting energy audit

19-Jun-18

 

Applied
 • Min. 3 yrs exp. in energy or renewable industry
 • Equipped with financial modelling skills
 • Strong presentation skills

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Mechanical
 • Minimum 7 years supervisory level experience
 • Interpersonal time management & presentation

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied