• วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการทำงานด้านบริหารงานบุคคล, ด้านการฝึกอบรม
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการทำงาน
 • ประสบการณ์งานด้านแรงงานสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้น

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีน้ำใจ ชอบงานกิจกรรม
 • ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

22-Jan-18

 

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor or Master Degree in HR Management
 • 5+ years’ hands-on experience in ER
 • Strong knowledge of HR and Employment Laws

19-Jan-18

 

Applied
 • experience in administrative, financial or HR
 • Maintain the administrative profile of the employe
 • Update the payroll system with Shifts, OT,

19-Jan-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์แรงงานสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23 - 32 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 ปี

19-Jan-18

 

Applied
 • 10 year experiences in labor relations
 • Understanding in Thai Labor laws and regulations
 • Manufacturing background

19-Jan-18

THB90k - 160k /month

Applied
 • Good command in English
 • Bachelor degree in Law and HR
 • 8-10 years experiences in Employee Relation

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Human Resources.
 • At least 3 years of experience in HRM/HRD, OD.
 • Strong knowledge in labour law.

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in the relevant discipline
 • 2-3 years in employee relation and recruitment
 • Have experience dealing with labor union

19-Jan-18

 

Applied
 • ความเข้าใจในกฏระเบียบและกฏหมายเกี่ยวกับแรงงาน
 • มีประสพการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย7 ปี
 • ปริญญาโทในด้านนิติศาสตร์ / กฏหมายแรงงาน

19-Jan-18

 

Applied
 • General Human Resources Management or Development
 • Superior oral and written communication skills
 • Ability to communicate well within all levels

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Good in training skill and employee relation
 • Experienced in automotive in manufacturing
 • Some experienced in recuruitment field

18-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลเรื่องกฎระเบียบและวินัยพนักงาน
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-38 ปี

18-Jan-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Managing team, and handle people responsibilities
 • Employee Relation
 • communication and interpersonal skill.

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in employee relations function
 • Conduct regular review of HR policies
 • Hiring & manage temporary worker

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in employee relations and labor union
 • Familiar with large manufacturing environment
 • Strong labor law and employee engagement program

18-Jan-18

 

Applied
 • 7 years of working in HRM in Manufacturing
 • Good Communication in English
 • Experience ER, HRM, Union negotiation

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor qualified in HR, laws, or related field
 • Union negotiation
 • negotiation skill

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Good HR knowledge and experience
 • Good command of English

17-Jan-18

 

Applied
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย
 • ชอบงานกิจกรรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Employee Relations
 • Corporate Communication
 • Training

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Employee Relations
 • HRBP Manager
 • ER manager

17-Jan-18

 

Applied
 • Age 30-35, Degree in Human Resources or related
 • 5 years experience in admin. manufacturing, ER
 • Strong Problem Solving and Negotiation Skill

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • local employee relations initiatives
 • ensure local HR compliance with company policies
 • implement a country employee relation strategies

09-Jan-18

 

Applied
 • Employee Relation , Happy work place
 • General Affair, labor law
 • communication, media, activities

08-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.