• มีประสบการณ์่งานฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร มากกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO9001:2015

13-Aug-20

 

Applied
 • 1-2 years in Employee Relation field
 • Able to work in Night shift
 • Provide Night shift allowance,Fix bonus

13-Aug-20

 

Applied
 • degree or Master's Degree in Human Resources
 • 1-3 years working experiences in Employee Relation
 • Good command of written and spoken in English

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Employee Relation
 • ER
 • HR

10-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?