• ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์แรงงานสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Human Resources.
 • At least 3 years of experience in HRM/HRD, OD.
 • Strong knowledge in labour law.

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย
 • ชอบงานกิจกรรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีน้ำใจ ชอบงานกิจกรรม
 • ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

12-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการทำงาน
 • ประสบการณ์งานด้านแรงงานสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้น

12-Jan-18

 

Applied
 • local employee relations initiatives
 • ensure local HR compliance with company policies
 • implement a country employee relation strategies

09-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.