• ดำเนินการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในองค์กร
 • ทำพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน
 • บริหารโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

18-Jun-18

 

Applied
 • คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะในการนำเสนองาน
 • ามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Photoshop, Illustrator

15-Jun-18

 

Applied
 • โอกาสความก้าวหน้า
 • HR Communication
 • งานสื่อสารองค์กร

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Initiate Industrial & Employee Relations
 • 3 years in HRM
 • Law

14-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย
 • ชอบงานกิจกรรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's Degree of Law, Political Science
 • 8 years of Experience in Employee Relations
 • Labor Law, Good Command of English

13-Jun-18

 

Applied
 • Require minimum TOEIC 600 scored is necessary
 • Strong knowledge of labour law
 • Master degree in related field

13-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป

13-Jun-18

 

Applied
 • Human Resource Officer,Employee Relations
 • Age not over 29 years old
 • Service mind and team work skill

12-Jun-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in HR Functions, Political Science
 • 3 years of experience in Employee Relations
 • Strong in Labour Law plus communication

11-Jun-18

Salary negotiable

Applied