• ซ่อมและบริการติัดตั้งเครื่องอัดอากาศ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. ทุกสาขาวิชา
 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ
 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศของบริษัทฯ

23-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • ช่างไฟฟ้าอาคาร สวัสดิการดี
 • การเดินทางมาทำงานสะดวก
 • มีความมั่นคงในการทำงาน

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า,ช่างในโรงงานอุตสาหกรรม

23-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22-Mar-18

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรอกและเครน
 • ติดตั้งเดินระบบไฟฟ้าของเครน
 • มีประสบการณ์ด้านการเดินระบบวงจรไฟฟ้า

22-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาวิชาไฟฟ้า
 • มีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีใบขับขี่

22-Mar-18

 

Applied
 • Benefits ตามกระทรวงแรงงาน
 • จบสาขาไฟฟ้า วุฒิขั้นต่ำ ปวช.
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นอย่างดี
 • มีความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน

21-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้าอย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-18

 

Applied
 • ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบ ไฟฟ้า ระบบแอร์ กล้องวงจรปิด
 • ต้องมีใบรับรองความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
 • หากเคยทำงานในการดูแลรักษาเครื่องจักร

20-Mar-18

 

Applied
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิ ปวช.(ไฟฟ้า) ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป

20-Mar-18

 

Applied
 • ช่างไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.สาขาไฟฟ้า
 • มีใบรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

20-Mar-18

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years supervisory experience a must
 • Minimum 5 years direct experience in mechanical
 • Must have a bachelor’s degree in the industrial

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ออกไปติดตั้งงานระบบตาม Site
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติติดเสพยาเสพติด ยกเว้นบุหรี่

20-Mar-18

 

Applied
 • สวัสดิการ: เงินเดือน ผลประโยชน์เพิ่มเติม โอกาสความ
 • สวัสดิการ: เงินเดือน ผลประโยชน์เพิ่มเติม โอกาสความ
 • สวัสดิการ: เงินเดือน ผลประโยชน์เพิ่มเติม โอกาสความ

20-Mar-18

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • Electrical or Mechanical Maintenance skills
 • new set up plant
 • Experience in Automotive Manufacturing

20-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เรียนรู้งานได้

20-Mar-18

 

Applied
 • Mechanician/ Electrician/ Utility Technician
 • Diploma in Technical College
 • Ability to work with PLC

20-Mar-18

 

Applied
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร
 • ตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้

20-Mar-18

 

Applied
 • สามารถต่อไฟระบบ 1 เฟส 3 เฟสได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Mar-18

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • รับผิดชอบงานด้านดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องเย็น
 • ทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานนอกเวลาได้

19-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์ได้มีใจรักบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • จบ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณืจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Electrician / ช่างไฟฟ้า

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ช่างไฟฟ้าและเครื่องกล

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้า ประปา ซ่อมแซมได้

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาเครื่องยนต์ ,ไฟฟ้า
 • รักงานบริการ,แก้ปัญหา,งานซ่อมแซมเครื่องปั้มลม
 • มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าในระบบโรงงานอุตสาหกรรม
 • จบการศึกษาระดับประกาศประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และทำงานต่างจังหวัดได้

19-Mar-18

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างกลอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน กระตือรือล้น มีความรับผิดชอบงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าโต๊ะเลื่อยทุกวัน
 • ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งโรงงาน
 • สามารถทำงานกลางคืนได้

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้ในระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • มีความรู้ในระบบคอลโทรลระบบ PLC

19-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ,ซ่อมบำรุง
 • รักความก้าวหน้า และหน้าที่ของงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

18-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า
 • สามารถแก้ไขซ่อมแซมไฟ LED ได้

16-Mar-18

 

Applied
 • วุติการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สามารถทำงานประจำที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ตรวจเช็ค เครื่องจักรประจำวันให้มีความพร้อม
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือ ช่างกลโรงงาน

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical power ONLY
 • Own a car with a driver’s license
 • Preferred Toeic score at least 550 points

12-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.