• วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความชำนาญในสายงาน
 • ซ่อมบอร์ดเครื่องจักร

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงานที่สมัคร
 • มีความอดทน และ ตรงต่อเวลา

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า
 • ออกหน้างานต่างจังหวัดได้
 • ขยัน อดทน

7 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี สาขาการอิเล็กทรอนิก
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ปวส.
 • มีประสบการณ์
 • หากเป็นคนพื้นที่เดียวกับโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • รับผิดชอบงานด้านไฟฟ้าอาคาร
 • งานซ่อมบำรุง ต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับช่างภายในบริษัท

18-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานช่างไฟฟ้า
 • ทำงาน จ.-ส. เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • มีใบขับขี่ ขับรถกระบะได้

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี, ปวส. ด้านไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถพักที่ทำงานได้

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถปฎิบัติตามคำสั่งได้อย่างเคร่งครัด
 • ซ่อมระบบไฟทั่วไป

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ และต่างประเทศ
 • โบนัสประจำทุกปี

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านงานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • มีประกาณ์ทางด้าน โรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน

17-Sep-18

 

Applied
 • Male, Thai nationality, age 22-28 years.
 • Able to work Japan 3 years
 • มีทักษะไฟ้ฟ้าของเครื่องจักรประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Engineer in Garment Factory in Laos
 • Work in Laos, Electrical Engineer, Garment Factory
 • Laos, Garment Factory, Electrical Engineer

17-Sep-18

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ช่างไฟฟ้า
 • งานซ่อมบำรุง
 • ช่างเทคนิค

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17-Sep-18

 

Applied
 • มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าเบื้องต้น 2 เฟส ไฟฟ้าอาคาร
 • มีความรู้ด้านสาย LAN, สาย RG6, RG11
 • มีประสบการณ์ด้านกล้องวงจรปิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-18

 

Applied
 • มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าเบื้องต้น 2 เฟส ไฟฟ้าอาคาร
 • มีความรู้ด้านสาย LAN, สาย RG6, RG11
 • มีประสบการณ์ด้านกล้องวงจรปิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจสอบซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์
 • ดูแลระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำของสาขา
 • Maintenance อุปกรณ์ต่างๆ ของสาขา

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี, ปวส. ด้านไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถพักที่ทำงานได้

15-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • งานดูแลการติดตั้งให้ลูกค้าของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

15-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟ้ฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เดินทางต่างจังหวัดได้

14-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟ้ฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เดินทางต่างจังหวัดได้

14-Sep-18

 

Applied
 • Technically qualified electrician
 • Should capable to read electrical drawing
 • Ambitious to grow as leader

13-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส./ป.ตรี สาขาไฟ้ฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 4 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบดี

13-Sep-18

 

Applied
 • ล้างทำความสะอาดเครื่องจักรตามที่กำหนด
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในของฝ่ายผลิต
 • มีความรู้ความสามารถในการจัดการ

13-Sep-18

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องเครื่องปั่นไฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. ,ป.ตรี สาขาไฟฟ้า
 • เครื่องกลไฟฟ้า
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ,การติดตั้งไฟฟ้า

13-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. ,ป.ตรี สาขาไฟฟ้า
 • เครื่องกลไฟฟ้า
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ,การติดตั้งไฟฟ้า

13-Sep-18

 

Applied
 • วันหยุดพักร้อนเริ่มต้นที่ 7 – 21 วันต่อปี
 • วันหยุดลากิจ 7วันต่อปี
 • วันหยุดประจำประเพณี 15วันต่อปี

10-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • พร้อมทำงานทันที
 • เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เตรียมเครื่องมือ

10-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถย้ายมาพักในเขต อ. แม่ริมได้

10-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านงานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • มีประกาณ์ทางด้าน โรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน

10-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานช่างไฟฟ้า
 • ทำงาน จ.-ส. เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • มีใบขับขี่ ขับรถกระบะได้

10-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี, ปวส. ด้านไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถพักที่ทำงานได้

10-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

10-Sep-18

 

Applied