• ช่างไฟฟ้า เพศชาย อายุไม่เกิน 22-27 ปี
 • วุฒิ ปวช. - ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรับผิดชอบขยันอดทน

9 hours ago

 

Applied
 • สามารถซ่อมสร้างงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานเดินไฟฟ้าภายในอาคาร

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

9 hours ago

 

Applied
 • งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

9 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์1 ปีเกี่ยวกับงานระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์
 • มีวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองความสามารถเฉพาะทาง

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ในไฟฟ้าโรงงาน
 • ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

9 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานกลางคืนได้
 • ดูแล ซ่อม บำรุงเครื่องจักรในโรงน้ำแข็ง
 • สามารถทำงานกลางคืนได้

9 hours ago

 

Applied
 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงาน
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาอิเลคทรอนิกส์,เทคนิคการผลิต,ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 21- 45 ปี
 • ปวช – ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค, ก่อสร้าง

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณา เป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิฯ ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง/ อิเลคทรอนิกส์
 • ความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์งานโรงงานอุตสาหกรรม
 • การศึกษา ปวช. ปวส. ช่างไฟฟ้า, ช่างกล

21-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

21-Sep-17

 

Applied
 • ปวช,ปวส,ปริญญาตรี,สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาเครื่องยนต์ ,ไฟฟ้า
 • รักงานบริการ,แก้ปัญหา,งานซ่อมแซมเครื่องปั้มลม
 • มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ชายหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช-ปวส สาขาไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจเช็ค และซ่อมระบบไฮดรอลิค
 • ตรวจเช็ค และซ่อมระบบไฟฟ้า
 • ตรวจเช็ค และซ่อมเครื่องจักร

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศชาย ( อายุ 18 ปี ขึ้นไป )
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง

21-Sep-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • ชาย อายุ 20-35 ปี และพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • ปวส.ช่างไฟฟ้า สาขาไฟฟ้า

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขา ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ช่างไฟฟ้า (NS Cold Storage)

21-Sep-17

 

Applied
 • เดินระบบไฟ ติดตั่งวงจรไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25-45ปี
 • มีใบรับรองวิชาชีพไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ดูแลงานไฟฟ้าในบริษัท แบบ part time/full time

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 18 - 35 ปี การศึกษา ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2 ปี
 • งานระบบไฟฟ้าโรงงาน

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิฯ ปวส. - ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • จบวุฒิ ปวส. ช่างกล ช่างไฟฟ้า
 • ช่างยนต์ ช่างอิเล็คทรอนิคส์

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • ติดตั่งงานระบบไฟฟ้าได้
 • สามารถขับรถได้

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.3-ป.ตรี
 • มีทักษะช่างไฟฟ้า หรือมีพื้นฐานวงจรไฟฟ้า
 • แรงโหลดของรถยกสินค้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-17

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-17

 

Applied
 • ไม่ระบุเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างเชื่อม
 • มีประสบการณ์สายตรงกับงาน

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล ซ่อมบำรุงระบบงานไฟฟ้า

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัล 2 ครั้ง/ปี

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • ม6- ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆได้ดี
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์

19-Sep-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า สาขาไฟฟ้า

19-Sep-17

 

Applied
 • ลักษณะงานเป็นงานเกี่ยวกับการติดตั้ง งานซ่อมบำรุง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีรถใช้ในการปฏิบัติงาน จะมีค่าน้ำมันรถให้

19-Sep-17

 

Applied
 • สามารถแก้ไขปัญหาระบบแอร์บ้านได้
 • ชาย อายุ 25-50 ปี
 • ดูแลซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบแมคเนติคได้

19-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี
 • เพศ ชาย/หญิง
 • สามารถเรียนรู้งานได้ดี

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบดูแลควบคุมระบบไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า-เครื่องกล
 • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ปวส.

18-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • งานติดตั้ง ตู็คอนโทรล

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ดูแลรับผิดชอบดูงานไฟฟ้าในโรงงาน

18-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ป. ว. ส.

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.