• มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือปวช.
 • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค
 • มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการ์ด้านโรงงานอาหารมาอย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้าภายในอาคาร,ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

9 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ปวส.หรือปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไฟฟ้า 1 ปี ขึ้นไป
 • สถานที่ทำงาน อาคารเกษร ทาวน์เวอร์ (ติด BTS ชิดลม)

9 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • สามารถซ่อมเครนในโรงงานได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงาน

04-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิ ปวส – ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิคส์
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
 • เขียนแบบไฟฟ้าพิ้นฐานได้

02-Jun-20

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good understanding in Electrical System in Factory
 • Open mind and good attitude to accept new idea.
 • Good Leader Ship, and motivate with team work

02-Jun-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องาน
 • มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานกลางแจ้ง

01-Jun-20

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้า-อิเลคทรอลิคส์
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Diploma major Electric, Electronic, Instrument
 • Experience 2 Yr.
 • Preventive maintenance

28-May-20

 

Applied
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • พร้อมเรียนรู้งาน มีความขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ทำงานก็ได้

28-May-20

 

Applied
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ

28-May-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป(สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ดูแลงาน PM , CM เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่น
 • ลักษณะงานเป็นงาน Service เป็นทีม

28-May-20

Salary negotiable

Applied