• มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • มีพื่้นฐานวิชาเคมีและสถิติ
 • มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า หรือกลศาสตร์ Mechanics ที่ดี

3 hours ago

 

Applied
 • Electrical Engineer
 • Maintenance Engineer
 • Maintain and repair machines

19-Jun-18

 

Applied
 • Automation/Control/Electrical Engineer
 • Experience in PLC program
 • Work in international manufacturing environment

19-Jun-18

 

Applied
 • วิศวกร ซ่อมบำรุง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุง 1-5 ปี ขึ้นไป
 • TOEIC 550 ขึ้นไป

19-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 3+ Yrs maintenance experience
 • Prefer PLC Knowledge
 • Engineering Graduate (Electrical/Electronic Need)

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • 3-5 years experience in PLC maintenance system
 • Knowledge in industrial automation

18-Jun-18

 

Applied
 • maintenance engineer
 • electronic / electrical engineer
 • PLC : Mitsubishi

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินท่อไฟ ร้อยสายไฟ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณ

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied