• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า (พลังงาน)
 • ประสบการณ์กำเนิดพลังงานไฟฟ้า Substation 115/22KV
 • ทำงานที่อ่างทอง

55 mins ago

 

Applied
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PLC, ระบบควบคุมไฟฟ้า

55 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • Experience in Electrical maintenance
 • Available to work in confine space area

55 mins ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกติดต่องานนอกสถานที่ได้

55 mins ago

 

Applied
 • Basic speaker and written of English language
 • New graduate are welcome
 • Ability to work well in a fast-paced environment

58 mins ago

THB20k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
 • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างน้อย 2ปี

59 mins ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree, major in electrical engineering
 • At least 5 years working experience
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • โบนัส, เงินรางวัลความสำเร็จ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, การพัฒนาและฝึกอบรม
 • การสัมมนา ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ให้คำปรึกษาในการควบคุมระบบงาน Utility
 • วางแผนงานและกำหนด แผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ควบคุม

14 hours ago

THB30k - 70k /month

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical/Electrical field
 • Fresh graduated are welcome
 • Be able to relocate if needed

15 hours ago

 

Applied
 • Electrical
 • Offer numerous benefits & welfare
 • Power

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in M/E, Production Engineering
 • Knowledgeable in Electromagnetic Compatibility
 • creation and analysis of technical shop drawings

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างประเภทคอนโด/อาคารสูง

23 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเจรจาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • คณะวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่่เกี่ยวข้อง

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any field.
 • At least 5 years experiences in Sales field.
 • N3 or above

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years supervisory experience a must
 • Minimum 5 years direct experience in mechanical
 • Must have a bachelor’s degree in the industrial

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of Electrical Power
 • Petrochemical, Oil&Gas and power plant
 • English is good

23 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • MEP design experience in building projects
 • Revit and Rhino skills
 • Bachelor in Mechanical/Electrical Engineering

23 hours ago

 

Applied
 • Electrical Engineer
 • Electric Engineer
 • Electrical Engineering

23 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ออกหน้างานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้

23 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years experienced in electrical design.
 • Knowledge of Electrical wiring diagram.
 • Knowledge of Electrical system design.

12-Dec-18

 

Applied
 • ควบคุมโปรเจ็คท์
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการเจรจาต่อรอง
 • บริการลูกค้าในระหว่างโปรเจคท์กำลังก่อสร้าง และหลัง

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in a similar environment
 • Degree in Electrical / Instrumentation Engineering
 • Good knowledge of preventive maintenance

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรไฟฟ้า
 • เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree Electrical Engineer
 • Good command of written and spoken English
 • Able to work at Amatanakorn Chonburi

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Electrical System Design Engineer
 • Works closely w/ in-house design team - A S C M E
 • Design with BIM

12-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • 2+ years’ experience in design work
 • Experience with local and international codes/stan

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in a Managerial role
 • Lead engineering teams in the field
 • Expertise in Control & Relay Panel Board

12-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical engineering
 • 0-3 years' experience in Electrical engineering
 • Good in human relationship and teamwork.

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานผลิต เตาหลอม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

12-Dec-18

 

Applied
 • Able to work base in Laos
 • Construction expereince
 • good command of English

12-Dec-18

 

Applied
 • Electrical
 • Engineer
 • Electrical Engineer

12-Dec-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • ออกแบบและประกอบ ตู้คอนโทล (Switchboard)
 • วางแผนและควบคุมการผลิต วิเคราะห์ปัญหาภายในตู้
 • ลงพื้นที่ติดตั้ง ควบคุมงานติดตั้ง ส่งมอบงานได้

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์วางระบบงานก่อสร้างด้านอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบ แก้ไขแบบได้

12-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ดูแล/ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
 • ทำแผนงาน SparePart เครื่องจักรมีให้เพียงพอ

12-Dec-18

 

Applied
 • PLC, SCADA, IoT, PME
 • Ability to develop ownership opportunity
 • Ability to grow in your own field

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Electrical,mechanical and electrical
 • 3 years or more large and medium-sized
 • National Computer Rank Examination

12-Dec-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาตร์ทุกสาขา
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว พร้อมเปิดรับสิ่่งใหม่ๆ
 • หากมีประสบการณ์ด้านปรับคุณภาพน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Site งานอยู่ใกล้ BTS สะพานตากสิน
 • มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • Performance Bonus

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • 3 years’ experience in Maintenance in Automotive
 • Has Skill in PLC,Pneumatic and Hydraulic.

12-Dec-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male
 • Age not over 30 years old
 • Bachelor degree of Electrical Engineer

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering, major Electrical
 • Have experience related in Circuit design
 • Have Japanese Skill at least N4 level

12-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถอ่านแบบ แกะแบบ ถอดแบบ และเขียนแบบทางไฟฟ้าได้
 • มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Dec-18

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Electrical Engineering
 • 2-5 years experience in Substation or Plant
 • Good team player, self-motivated

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied