• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติ กว. ระดับภาคี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Major in Electrical Engineering
 • 3+yrs in Technical or Service or Maintenance
 • Exp from Power Plant, Oil&Gas industry is+

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age between 24-35 Years old
 • Experience in Maintenance & Repair Machine Service
 • Exp in Japanese Company is advantage

17-Aug-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male, Age not over 25 years old
 • Engineering Degree in Electrical, Electronics
 • 1+yr exp / PLC, C#, Automation related programming

17-Aug-19

THB45k - 55k /month

Applied
 • Bachelor in Engineering (Mechanical, Electrical
 • Min 5 yrs’ exp in Mechanical , Electrical Engineer
 • Experience from Construction Company

16-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Electrical Engineer,FEED and detailed design
 • Brownfield and modification and bidding projects.
 • oil & gas,EPC

16-Aug-19

 

Applied
 • มีกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงาน
 • สวัสดิการเงินกู้ยืมของพนักงานบริษัทฯ
 • สามารถพูด/อ่าน/เขียนอังกฤษได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Project, Autocad
 • เงินเดือน 18,000 บาท มีกว.ไฟฟ้ากำลัง (+2000 บาท)

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าไม่ต้องมีประสบการณ์ ค่าเดินทาง
 • โอกาสความก้าวหน้า

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าเท่านั้น
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Novos Engineer /(Drilling Oil) Automation Engineer
 • Electrical Engineer / Electronic (IT focus)
 • Offshore,Oil and Gas

14-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied