• ประกันสังคม ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าไม่ต้องมีประสบการณ์ ค่าเดินทาง
 • โอกาสความก้าวหน้า

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Selling electronic components
 • Develop and maintain customers
 • Degree in Electronic/Electronic Engineer

23-Jul-19

Salary negotiable

Applied
 • Major in Electrical Engineering.
 • 3+yrs in Technical or Service or Maintenance
 • Exp from Power Plant, Oil&Gas industry is+

20-Jul-19

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Engineer,FEED and detailed design
 • Brownfield and modification and bidding projects.
 • oil & gas,EPC

19-Jul-19

 

Applied
 • Degree of Electrical Engineer
 • Experience in Mechanical & Electrical contracting
 • Language - English, Thai, Mandarin and AUTO CAD

19-Jul-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติ กว. ระดับภาคี

19-Jul-19

Salary negotiable

Applied
 • New Graduate, Degree in Electrical Engineering
 • Exp in Electrical Design, PLC, Diagram
 • Fair communicate in English/ Own car

17-Jul-19

THB20k - 30k /month

Applied